HONAMLI ADI NEREDEN GELİR?

 

Ho-Nam, sözü Türkçe'midir değil midir. Önce bunu incelemek gerekir. Bazı dilciler, 'h' harfinin Türkçe'de bulunmadığını ileri sürerek, Türklerin bu harf yerine 'k' harfini kullandıklarını iddia ederler. Öte yandan asıl önemlisi 'nam' sözcüğü doğrudan doğruya Farsça'dır. Türkçe karşılığı 'ün' dür.

İslamiyet'in Oğuz Türklerince kabul edilmeye başlandığı 10. yüzyıldan itibaren Arapça'nın ve bir ölçüde de Farsça'nın kullanılmaya başlandığını dikkate alırsak "Honamlı" adının bu tarihlerden sonra ortaya çıktığı anlaşılır.

Araştırmalarımız sonucunda Honamlı adının bu yörüklere verilişi konusunda iki değişik sava rastladık.

Birincisine göre; Bu yörükler, bir yerden göçüp başka bir yere konduklarında konalga yerine varır varmaz erkekler; bir araya gelip atış yarışına girerlermiş. Bunu her zaman yaptıkları için onlara komşu olan diğer yörükler silah sesini duydukça;

"-Hun yapılı şeyler yine atışa başladılar"

"-Hun-Namlı'ların silah sesleri gelmeye başladı" gibi nitelemede buluna buluna sonuçta 'Honamlı' sözü ortaya çıkmıştır.

İkincisine göre ise; Türkler Anadolu'ya oba oba girerlerken o zaman adı Honamlı olmasa da bu yörükler de giriyorlardı. Bunlar, girişleri sırasında yol üzerinde iki halkın savaşına rastlarlar. Duruma bakıp zayıf olan tarafa yardım ederler. Böylece yardım ettikleri taraf yener. Tehlikeden kurtulan tarafın beyi kendini toparlayınca sorar:

"Bize yardım eden o iyi insan kimdi."

Yardımcıları karşılık verir.

"Ho güzel beydi." diye biraz uzakta duran yakışıklı yörük beyini gösterirler.

"Ho bey, namlı birisiymiş ha, sağolsun" diye övgüsünü bildirir. Bundan sonra birlikte göçmüşler ve bir arada bulundukları zaman içinde o yörüğün adına Güzelbeyli yada Honamlı denmiştir.

Bize göre birinci görüşün doğru olması, yörüklerin Hunları tanıyor olmasına bağlıdır. Oysa o dönemlerde Türkiye'de Hunlar, bu ad altında bilinmiyordu. İkinci görüş de yoruma açıktır.

Ancak bir adın verilmesi, yada takılması her hangi bir olaydan dolayı ortaya çıktığı gibi en basit bir şeyden de türeyebilir.

Süleyman Sami Böcüzade, Isparta Tarihi'nde Honamlı yörüklerinden söz etmekteyse de adı ve tarihi konusunda bir açıklık getirmiş değildir.

 

 

| Yörük Adları | Honamlı Yörüğünün
Kolları
|
 


ispartaya.com