YÖRÜK ADLARI

 

Yörük boylarının adları genel olarak, ya yetiştirdikleri hayvana, ya yörük beyinin adına yada bir olaya, bir olguya dayalı olarak doğmuştur.

Hangi nedene bağlı olarak doğarsa doğsun adın sonuna bir (Li,Lı, Lu, Lü..) hecesi de yine genel olarak eklenmiştir. Bu ek, adın ses durumuna göre değişir.

* Karakoyunlu - Akkoyunlu - Karakeçili - Akkeçili - Sarıkeçili - Aksığırlı...

* Recepli - Fettahlı - Hacımehmetli - Güzelbeyli...

* Honamlı - Ötgünlü - Saçıkaralı - Töngüşlü - Kızılışıklı - Çoşlu...gibi

Burada ilginç olan nokta şudur.

Yörükler adları ile anıldıklarında, bu isimleri aynı zamanda bir de yer ifade eder. Bir başka deyimle, yörükler bir taşınmaz üzerinde sürekli olarak oturmadıkları halde anıldıkları adları ile birer sabit adrestirler.

Oralı, o yerli demekle eş anlamlıdır bu ekler.

Örneğin Karakoyunlu, Akkeçili dendiği zaman, Ankaralı, Antalyalı denmiş gibi olur. Honamlı yörükleri için başlangıçta Honamlı'lı dendiği halde sonradan söyleme kolaylığı yüzünden son eki kendiliğinden kalkmıştır.

 

| Honamlı Yörük Obası 
24 Oğuz Boyundan
Hangisine Girer, Girebilir?
| Honamlı Adı
Nereden Gelir
|
 


ispartaya.com