HONAMLI YÖRÜK OBASI,
24 OĞUZ BOYUNDAN HANGİSİNE GİRER, GİREBİLİR?

 

Takdir edilir ki bu konuya kesin bir açıklık getirmek oldukça zor. Soruna sağlıklı biçimde çözüm bulabilmek için, soyağacının kesintisiz olarak izlenmesi gerekir. Buna da imkan yoktur. Ancak biz yaptığımız araştırmalara dayanarak bir sonuca varmaya çalıştık.

Olayları ve bilgileri, kulaktan kulağa aktarmada usta ve güvenilir insanlar vardır toplum içinde. Bu tip kişiler, daha 4-5-6 yaşlarındayken dedesinin kucağında, dizinin dibinde,dedesinin arkadaşları ile ettiği söyleşileri yaşı 70'e 80'e geldiği zaman bile unutmaz, saptırmadan olduğu gibi anlatır. İkinci kuşakta, bir başkası aynısını yapar. Böylece masalların yüzlerce binlerce yıl yaşamasında olduğu gibi, bilgiler de yaşayabilir. Biz de önce bu yola başvurduk. Honamlı Yörüğünün geçmişini, yaşlılara sorduk. Onların dedelerinden ebelerinden duyduklarını, dinlediklerini derledik. Birinden öğrendiğimizi saklı tutarak ötekinden de bilgiler topladık. Sonra birinden duyduğumuzu ötekine, ötekinden duyduğumuzu berikine söyleyip ayıklama yaptık. Sonuçta bazı ip uçları bulduk ve yazdık.

Buna göre;

Honamlı Yörükleri, Isparta ve Antalya yöresine Aydın'dan gelmiştir. Sorduğumuz kişilerden toplanan sonuç aşağı yukarı şöyle:

"Biz atalarımızdan Horasan sözünü duyardık. Bir de Kaya Türkü varmış. Kaya (Kayı) Yörükleri ile Gözelbeyli olarak Aydın'a gelmişiz."

"Atamız Hacı Abdil, Kayı olarak Aydın'a gelmiş. Orada bir kavga yapmış. Sancak değiştirip Isparta'ya gelmiş"

Gerçekten Honamlı Yörüklerinin ataları, Isparta (Hamit) Sancağı'na Aydın'dan gelmiştir. Bilinen ata Hacı Abdil adını taşıyor. Hacı Abdil, kardeşi Mahmut ile Aydın yöresinde yaşayan Güzelbeyli yörüklerinin Velibey kanadından bir nedenle ayrılarak gelmiştir. Güzelbeyli Yörükleri ise Horasan'dan gelmiştir.

Şimdi Aydın Karacasu İlçesine bağlı Güzelbeyli adında bir köy vardır.

Öte yandan Osmanlı Devletini kuran Kayı Boyu yörüklerinin, Bursa-Söğüt-Domaniç yöresinden daha fazla olarak, Ege'de Aydın bölgesinde bulunduğunu ve yaşadığını öğreniyoruz. O zaman için, genel adıyla Aydın Yörükleri olarak tanınan Türkleri, merkezi Aydın Sancağı olmak üzere, Nazilli-Denizli-Söke-Karacasu-Muğla Bozdoğan... taraflarında yaşadıklarını anlıyoruz. Hatta 16. yüzyılda Anadolu'daki en büyük Kayı halkının, Denizli'nin kuzeyi ile batısında bulunduklarını görüyoruz. Kanuni zamanında, buralarda yaşayan Kayı Türklerinin devlete 42.000 akçe vergi ödediği, verginin ödenmesinde ve alınmasında kadıların bu yörüklere karışmaması için bir buyruk verildiğini de keza tarih kaynaklarından öğreniyoruz.5

Öte yandan Sümer'in Oğuzlar adlı eserinde, bu bölgede yaşayan yörükler için verilen listede Güzelbeyli Yörükleri 42. sırada yer alıyor.

Yaklaşık 250-300 yıla varan yaklaşımımız ışığında Honamlı Yörüklerinin Oğuzların Kayı Boyuna girdiği sonucuna vardık.

 

| Kısaca
24 Oğuz Boyu
| Yörük Adları |
 


ispartaya.com