Bilgi almak ve saptadığınız sayıya ulaşmak için Sayın Sümer ŞENOL ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Sümer ŞENOL Tel:0537 398 7989

 

 

ÜN DERGİLERİ CİLT - SAYI VE SAYFA NUMARALARI
SAYI CİLT AY-YIL SAYFA
S-1 C-1 Haziran 1934 1-16
S-2 C-1 Temmuz 1934 17-36
S-3 C-1 Ağustos 1934 37-52
S-4 C-1 Eylül 1934 53-68
S-5 C-1 I. Teşrin 1934 69-85
S-6 C-1 II. Teşrni 1934 86-100
S-7 C-1 I. Kanun 1943 ? 101-116
S-8 C-1 II. Kanun 1935 117-132
S-9 C-1 Şubat 1935 133-148
S-10-11-12 C-1 Mart 1935 149-168
S-13 C-2 Nisan 1935 169-184
S-14 C-2 9 Mayıs 1935 185-200
S-15 C-2 Haziran 1935 201-216
S-16 C-2 Temmuz 1935 217-232
S-17 C-2 Ağustos 1935 233-248
S-18 C-2 Eylül 1935 249-264
S-19 C-2 I. Teşrin 1935 265-280
S-20 C-2 II. Teşrin 1935 281-296
S-21 C-2 I. Kanun 1935 297-312
S-22-23-24 C-2 II. Kanun-Şubat-Mart 1936 313-344
S-25 C-3 Nisan 1936 345-360
S-26-27 C-3 Mayıs-Haziran 1936 361-384
S-28 C-3 Temmuz 1936 385-400
S-29 C-3 Ağustos 1936 401-416
S-30 C-3 Eylül 1936 417-432
S-31 C-3 I. Teşrin 1936 433-448
S-32-33 C-3 II. Teşrin- I. Kanun 1936 449-472
S-34 C-3 II. Kanun 1937 473-488
S-35-36 C-3 Şubat -Mart 1937 489-514
S-37 C-4 Nisan 1937 515-532
S-38 C-4 Mayıs 1937 533-548
S-39 C-4 Haziran 1937 549-564
S-40 C-4 Temmuz 1937 565-580
S-41 C-4 Ağustos 1937 581-596
S-42 C-4 Eylül 1937 597-614
S-43-44 C-4 I. Ve II. Teşrin 1937 615-638
S-45-46 C-4 I. Kanun 1937 - II. Kanun 1938 639-662
S-47 C-4 Şubat 1938 663-680
S-48 C-4 Mart 1938 681-696
S-49 C-5 Nisan 1938 697-712
S-50-51 C-5 Mayıs-Haziran 1938 713-732
S-52-53 C-5 Temmuz-Ağustos 1938 733-750
S-54-55 C-5 Eylül - I. Teşrin 1938 751-770
S-56-57 C-5 II. Teşrin - I. Kanun 1938 771-808
S-58 C-5 II. Kanun 1936 ? 809-824
S-59 C-5 Şubat 1939 825-840
S-60 C-5 Mart 1939 841-856
S-61 C-5 Nisan 1939 857-872
S-62-63 C-6 Mayıs-Haziran 1939 873-896
S-64-65 C-6 Temmuz-Ağustos 1939 897-920
S-66 C-6 Eylül 1939 921-938
S-67-68 C-6 I. Ve II. Teşrin 1939 939-962
S-69-70 C-7 I. Ve II. Kanun 1940 963-982
S-71-72 C-7 Şubat-Mart 1940 983-1006
S-73-74 C-7 Nisan-Mayıs 1940 1007-1030
S-75 C-7 Haziran 1940 1031-1046
S-76-77 C-7 Temmuz-Ağustos 1940 1047-1070
S-78-79 C-7 Eylül-I. Teşrin 1940 1071-1086
S-80-81 C-7 II. Teşrin- I. Kanun 1940 1087-1118
S-82-83 C-7 II. Kanun-Şubat 1941 1119-1148
S-84-85-86 C-7 Mart-Nisan-Mayıs 1941 1151-1194
S-87-88-89-90 C-8 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 1941 1195-1255
S-91-96 C-8 Teşrinievvel-Mart 1941-1942 1257-1320
S-97-98 C-9 Nisan-Mayıs 1942 1323-1354
S-99-102 C-9 Haziran-Eylül 1942 1355-1426
S-103-105 C-9 I. Teşrin-I. Kanun 1942 1427-1458
S-106-107-108 C-9 II. Kanun-Şubat-Mart 1943 1459-1490
S-109-110-111 C-9 Nisan-Mayıs-Haziran 1943 1491-1538
S-112-113 C-10 Temmuz-Ağustos 1943 1539-1570
S-114-115 C-10 Eylül-I. Teşrin 1943 1571-1598
S-116-117 C-10 II. Teşrin-I. Kanun 1943 1599-1630
S-118-119-120 C-10 II. Kanun-Şubat-Mart 1944 1631-1662
S-121-122 C-11 Nisan-Mayıs 1944 1663-1694
S-123-124 C-11 Haziran-Temmuz 1944 1695-1726
S-125-126 C-11 Ağustos-Eylül 1944 1727-1758
S-127-128 C-11 I. Teşrin-II. Teşrin 1944 1759-1790
S-129-130 C-11 Aralık 1944- Ocak 1945 1791-1822
S-131-132 C-11 Şubat-Mart 1945 1823-1854
S-133-134 C-12 Nisan-Mayıs 1945 1855-1884
S-135-136 C-12 Haziran-Temmuz 1945 1885-1916
S-137-138-139 C-12 Ağustos-Eylül-Ekim 1945 1917-1950
S-140-141 C-12 Kasım-Aralık 1945 1951-1980
S-142-143-144 C-12 Ocak-Şubat-Mart 1946 1981-2011
S-145-146-147 C-13 Nisan-Mayıs-Haziran 1946 1982-2014
S-148-150 C-13 Temmuz-Eylül 1946 2015-2050
S-151-153 C-13 Ekim-Aralık 1946 2051-2078
S-154-156 C-13 Ocak-Mart 1947 2079-2118
S-157-159 C-14 Nisan-Haziran 1947 2119-2150
S-160-162 C-14 Temmuz-Eylül 1947 2151-2182
S-163-164-165 C-14 Ekim 1947 - Haziran 1948 2183-2214
S-166-168 C-14 Temmuz-Eylül 1948 2215-2246
S-169-170 C-15 Ocak-Haziran 1949 2247-2278
S-171-172 C-15 Temmuz-Aralık 1949 2279-2310

 

     A

ABDÜLHAMİT FERMANI Falih Rıfkı ATAY     S-2 sayı 137-139 Sf.18
1 ALTIOK Memduh Ün C-1 S-1 Haziran 1934 Sf.2
ATTİLA'NIN ÖLÜMÜ Hüseyin Namık (ORKUN) Ün C-1 S-1 Haziran 1934 Sf.10
ANADOLU SÖNMEZ HAYAT, BİTMEZ ÜMİT KAYNAĞI Dr. M. Şükrü (ELÇİN ?) Ün C-1 S-1 Haziran 1934 Sf.11
"AYAZMA"lar Etabekli Naci (KUM) Ün C-1 S-1 Haziran 1934 Sf.12
ASRİ ARICILIK Ziraat Müdürü Halit Ün C-1 S-1 Haziran 1934 Sf.16
2 ALTIOK Memduh Ün C-1 S-2 Temmuz 1934 Sf.20
1 AŞIK MEHMET DİZARİ (Bak. Ispartalı Aşık Mehmet Dizari)          
3 ALTIOK Memduh Ün C-1 S-3 Ağustos 1934 Sf.38
ATABEY MEDRESESİ Tahir Ün C-1 S-3 Ağustos 1934 Sf.44
AFYON - ANTALYA DEMİRYOLUNUN EHEMMİYETİ Kemal TURAN Ün C-1 S-4 Eylül 1934 Sf.53
2 AŞIK MEHMET DİZARİ (KOŞMA)   Ün C-1 S-4 Eylül 1934 Sf.64
ANADOLUDA OĞUZ DESTANI (Dumrul Boyu) Hüseyin Namık Bey'e İthafen Yazan? Ün C-1 S-5 I. Teş. 1934 Sf.81
3 AŞIK MEHMET DİZARİ (KOŞMALAR)   Ün C-1 S-5 I. Teş. 1934 Sf.84
4 ALTIOK Memduh Ün C-1 S-6 II. Teş. 1934 Sf.86
5 ALTIOK Memduh Ün C-1 S-7 I. Kanun 1934 Sf.101
ATTİLA'NIN CENAZE MERASİMİ Hüseyin Namık (ORKUN) Ün C-1 S-7 I. Kanun 1934 Sf.110
1 ABDALLAR Atabeyli Naci (KUM) Ün C-1 S-7 I. Kanun 1935 Sf.111
6 ALTIOK Memduh Ün C-1 S-8 II. Kanun 1935 Sf.121
1 AĞLARCIZADE MUSTAFA HAKKI Neşet KÖSE Ün C-1 S-8 II. Kanun 1935 Sf.125
2 AĞLARCIZADE MUSTAFA HAKKI Neşet KÖSE Ün C-1 S-9 Şubat 1935 Sf.121
3 AĞLARCIZADE MUSTAFA HAKKI Neşet KÖSE Ün C-1 S-10-11-12 Mart 1935 Sf.156
4 AĞLARCIZADE MUSTAFA HAKKI Neşet KÖSE Ün C-2 S-13 Nisan 1935 Sf.171
5 AĞLARCIZADE MUSTAFA HAKKI Neşet KÖSE Ün C-2 S-14 Mayıs 1935 Sf.188
2 ABDALLARDAN DERLEMELER (Folklor) Naci KUM Ün C-2 S-14 Mayıs 1935 Sf.198
6 AĞLARCIZADE MUSTAFA HAKKI Neşet KÖSE Ün C-2 S-15 Haziran 1935 Sf.203
AĞLARCIZADE (BİR MEKTUP) Emekli Miralay İzzet Fahri Ün C-2 S-16 Temmuz 1935 Sf.230
AĞLARCIZADE (BİR MEKTUP) Emekli Miralay İzzet Fahri Ün C-2 S-17 Ağustos 1935 Sf.246
ANADOLUDA HARZEM GÖÇMENLERİ Hasan Fehmi TURGAL (Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Direktörü) Ün C-2 S-18 Eylül 1935 Sf.249
(ATABEYLİ) KATİP MEHMET LÜTFULLAH Naci KUM Ün C-2 S-18 Eylül 1935 Sf.263
AŞIK LUTFİ Said DEMİRDAL Ün C-2 S-21 I. Kanun 1935 Sf.306
ATATÜRK ANITI (EK FOTOĞRAF)     C-2 S-21   Sf.312 sonrası
AYŞE DESTANI (ŞİİR) Derleyen: Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-2 S-22-23-24 II. Kanun-Şubat-Mart 1936 Sf.327
Atabeyli Bir İlim Adamı KÜÇÜK TACETTİN ve OĞULLARI Neşet KÖSEOĞLU Ün C-2 S-22-23-24 II. Kanun-Şubat-Mart 1936 Sf.328
1 ASAR KALESİ Tahir ERDEM Ün C-3 S-29 Ağustos  1936 Sf.405 Eki: 408 sonrası fotoğraf ve yazıtlar.
1 ATASÖZLERİ   Ün C-3 S-32-33 II. Teş. I. Kan 1936 Sf.472
AYRILIKTAN SONRA (ŞİİR) Bekir TÜRK Ün C-3 S-35-36 Şubat Mart 1937 Sf.513
AKSAK TİMUR'UN EĞİRDİR'İ ZAPTI H. F. TURGAL Ün C-4 S-38 Mart 1937 Sf.534
2 ATASÖZLERİ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-4 S-41 Ağustos 1937 Sf.593
ANAMAS Bak. DAVRAS - ANAMAS maddesi - Katip Çelebi'den          
3 ATASÖZLERİ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-4 S-42 Eylül 1937 Sf.612
4 ATASÖZLERİ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-4 S-43-44 I. ve II. Teş.  1937 Sf.629
1 AŞK VE ÇİÇEK (MANİ) Bekir TÜRK Ün C-4 S-43-44 I. ve II. Teş.  1937 Sf.638
5 ATASÖZLERİ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-4 S-45-46 I. ve II. Kan.  1937-1938 Sf.659
2 AŞK VE ÇİÇEK (MANİLER) Bekir TÜRK Ün C-4 S-45-46 I. ve II. Kan.  1937-1938 Sf.662
3 AŞK VE ÇİÇEK (MANİLER) Bekir TÜRK Ün C-4 S-47 Şubat 1938 Sf.680
4 AŞK VE ÇİÇEK (MANİLER) Bekir TÜRK Ün C-4 S-48 Mart 1938 Sf.696
5 AŞK VE ÇİÇEK (MANİLER) Bekir TÜRK Ün C-5 S-49 Nisan 1938 Sf.703
ABDİPAŞA     #YOK S-49-78-79    
ABDALLAR Naci KUM   C-1 S-7   Sf.111
ABDALLAR Naci KUM   C-2 S-14   Sf.198
ABDALLAR Fehmi AKSU   C-11 S-123-124   Sf.1716
AKSU BİZANS KÖPRÜSÜ (Ek Fotoğraf) Bak. Isparta Coğrafyası (14) Nazım ÖRENSUN         Sf.704 sonrası
2 ASAR HARABELERİ (Coğrafi Bakımdan YILANLI OVASI) Etem ERTEM Ün C-5 S-49 Nisan 1938 Sf.707
6 ATALAR SÖZÜ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-5 S-49 Nisan 1938 Sf.727
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ VE RESMİ TEBLİĞ   Ün C-5 S-56-57 II. Teş. I. Kan 1938 Sf.771-772
İnönü'nün Nutku           Sf.773
İnönü'nün Beyanatı           Sf.774
Atatürk İçin Kemal ÜNAL         Sf.775
Milli Şuur Muhtevasında Atatürk Nazım ÖRENSUN         Sf.776
Ölmiyen Ölü Şevket Aydın         Sf.780
Isparta'da Yapılan Tazim           Sf.782
Hayri Yavru'nun Nutku ve Halkevi Önü Tören Fotoğrafı (Ek)           Sf.783
Remzi Ünlü'nün Nutku ve Ek Fotoğraf           Sf.789
Ömer Güllü'nün Nutku           Sf.792
Hakkı Dereli'nin Nutku           Sf.797
Bekir Türk'ün Nutku           Sf.802
A. Rıza Uysal'ın Bir Hatırası           Sf.804
6 Mart 1930 Gezi Fotoğrafları           Sf.EK
Rıza Kutlutan'ın Yazısı           Sf.806
Atam (şiir) Turgut Akkaş           Sf.808
AHİ GELENEĞİ - İKİ VAKFİYE Peştamal Kuşanma Fehmi AKSU   C-11 S-127-128   Sf.157-159/160-162
AHİLER     #YOK S-38-39-40-50-51-52-53-127-128    
7 ATALAR SÖZÜ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-5 S-58 II. Kan. 1939 Sf.819
8 ATALAR SÖZÜ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-5 S-59 Şubat 1939 Sf.838
9 ATALAR SÖZÜ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-5 S-59 Şubat 1939 Sf.849
10 ATALAR SÖZÜ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-5 S-61 Nisan 1939 Sf.868
11 ATALAR SÖZÜ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-6 S-62-63 Mayıs - Haziran 1939 Sf.886
12 ATALAR SÖZÜ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-6 S-64-65 Temmuz-Ağustos 1939 Sf.919
13 ATALAR SÖZÜ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-6 S-66 Eylül 1939 Sf.934
ATAMIZIN ÖLÜMÜNÜN YILDÖNÜMÜ   Ün C-6 S-67-68 I.-II. Teşrin 1939 Sf.944
14 ATALAR SÖZÜ Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-6 S-67-68 I. -II. Teş. 1939 Sf.961
AY İÇİNDEKİ (OCAK 1940) OLGULAR   Ün C-7 S-69-70 I. -II. Kanun 1940 Sf.982
AY İÇİNDE OLGULAR   Ün C-7 S-71-72 Şubat-Mart 1940 Sf.1006
ALANYA BEYİ SAVCI BEY OĞLU LÜTFİ BEYİN MEZARTAŞI Bursa Müze Md. Naci KUM Ün C-7 S-75 Haziran 1940 Sf.1035
15 ATALAR SÖZÜ Top. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-7 S-75 Haziran 1940 Sf.1044
ANADOLU SEYAHATİ (Eğirdir'e) Yazan Dr. F.SARRE/Nakleden:Dr. Şükrü AKKAYA Ün C-7 S-76-77 Temmuz-Ağustos 1940 Sf.1049
ANTALYA VİLAYETİ TARİHİ S.Fikri ERTEN Antalya Müze Md. Yazan: Naci KUM Ün C-7 S-78-79 Ey. I. Teş. 1940 Sf.1072
ABDİ PAŞA VE VAKFİYESİ (Bedesten) Fehmi AKSU Ün C-7 S-78-79 Ey. I. Teş. 1940 Sf.1076
16 ATALAR SÖZÜ Top. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-7 S-78-79 Ey. I. Teş. 1940 Sf.1085
ANADOLU ZİRAAT YETİŞTİRME VAZİYETİ-ISPARTA VİLAYETİ Prof. Dr. İhsan ABİDİN Ün C-7 S-82-83 II. Kan. Şubat 1941 Sf.1128
17 ATALAR SÖZÜ Top. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-7 S-82-83 II. Kan. Şubat 1941 Sf.1142
ATABEY (VESİKALAR)     C-8 S-91-96    
ATABEY VE ATABEY'İN TARİHİ (1) Mahmut KIYICI Ün C-7 S-84-85-86 Mart-Nisan-Mayıs 1941 Sf.1160
AYIKLANACAK İTİYADLARIMIZ DR. Ali Rıza KUYUCU (Bursa Askeri Lisesi) Ün C-7 S-84-85-86 Mart-Nisan-Mayıs 1941 Sf.1178
18 ATALAR SÖZÜ Top. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-7 S-84-85-86 Mart-Nisan-Mayıs 1941 Sf.1180
AĞLASUN GEZİSİ H.T. DAĞLIOĞLU Ün C-8 S-87-88-89-90 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 1941 Sf.1219
AĞRUSUN TARİHİ Mahmut KIYICI Ün C-8 S-87-88-89-90 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 1941 Sf.1225
19 ATALAR SÖZÜ Top. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-8 S-87-88-89-90 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 1941 Sf.1237
AYAZMA VE AYAZMANA'DA M.Hakkı (Ağlarcı) Ün C-8 S-87-88-89-90 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 1941 Sf.1240
AĞLASUN GEZİSİ HAKKINDA Y.Müh. Tevfik ÇAKMAKÇI Ün C-8 S-91-96 I. Teşr. Mart 1941-1942 Sf.1268
ATABEY'DE FOLKLOR TEDKİKLERİ (BİR AYRILIK DESTANI) Mahmut KIYICI Ün C-8 S-91-96 I. Teşr. Mart 1941-1942 Sf.1304
20 ATALAR SÖZÜ Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-8 S-91-96 I. Teşr. Mart 1941-1942 Sf.1305
ANADOLU SELÇUKLU TARİHİ H.T. DAĞLIOĞLU Ün C-8 S-91-96 I. Teşr. Mart 1941-1942 Sf.1308
21 ATALAR SÖZÜ Top. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-9 S-97-98 Nisan-Mayıs 1942 Sf.1348
AŞIK SEYRANİ Bak: SEYRANİ Bak: ISPARTALI          
22 ATALAR SÖZÜ Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1398
AKILSIZ KURT (ŞİİR) Bekir TÜRK Ün C-9 S-103-105 I. Teş.-I. Kan. 1942 Sf.1456
ATABEY (AGRUS) MEDHİYESİ İstinsah Eden: Naci KUM Ün C-9 S-109-110-111 Nisan-Mayıs-Haziran 1943 Sf.1520
2 ATABEY FOLKLÖR TEDKİKLERİ Mahmut KIYICI Ün C-9 S-109-110-111 Nisan-Mayıs-Haziran 1943 Sf.1521 Not: Bu başlık 91-96 sayıda yazı ile neşredilecekken kalmıştır. Ve ŞİİR (M.KIYICI)
23 ATASÖZLERİ Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-9 S-109-110-111 Nisan-Mayıs-Haziran 1943 Sf.1536
ABDÜLHAMİT FERMANI     #YOK S-2-137-139    
4 AŞIK MEHMET DİZARİ'DEN BİR KOŞMA   Ün C-10 S-112-113 Temmuz-Ağustos 1943 Sf.1570
3 ATABEY'DE FOLKLOR ARAŞTIRMALARI Mahmut KIYICI Ün C-10 S-114-115 Eylül 1943 Sf.1596
(ADETLERİMİZDEN): POYRAZIN OĞLU NASIL EVLENDİRİLİRDİ? (Sürekli soğuklar nasıl ılımanlaştırılırdı?) Selahattin EZEN Ün C-10 S-118-119-120 II.Kan.-Şubat-Mart 1944 Sf.1657
AFET (Hikaye) Mehmet ALDAN Ün C-11 S-121-122 Nisan-Mayıs 1944 Sf.1692
(ABDİ FAKİH)İN EKİ VAKFİYESİ Fehmi AKSU Ün C-11 S-127-128 I. Teş- II.Teş. 1944 Sf.1773
ATABEY'E HASRET (ŞİİR) Mahmut KIYICI Ün C-11 S-129-130 Aralık 1944 - Ocak 1945 Sf.1802
4 ATABEY'DE FOLKLOR TEDKİKLERİ Mahmut KIYICI Ün C-12 S-133-134 Nisan-Mayıs 1945 Sf.1884
ABDÜLHAMİT'İN ISPARTALILARI YEMEN'E GÖNDEREN FERMANI (Denize Düşen Gelin Türküsü) Dipnotu   Ün C-12 S-137-138-139 Ağustos-Eylül-Ekim 1945 Sf.1936
ABDALLAR     C-11 S-123-124   Sf.1716
(ATATÜRK) ÖLÜMÜNÜN 7. YILINDA Kemal TURAN Ün C-12 S-140-141 Kasım-Aralık 1945 Sf.1953
ANKARADAKİ ISPARTALI ÖĞRENCİLERİN TOPLANTISI Mehmet ALDAN Ün C-13 S-145-146-147 Nisan-Mayıs-Haziran 1946 Sf.1990
AĞLARCA ZADE'NİN HİCVİYELERİ (ŞİRLERİ)   Ün C-13 S-145-146-147 Nisan-Mayıs-Haziran 1946 Sf.2010
24 ATASÖZLERİ (ISPARTA VE ÇEVRESİNDE KONUŞULAN) Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-13 S-145-146-147 Nisan-Mayıs-Haziran 1946 Sf.2012
25 ATASÖZLERİ Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-13 S-148-150 Temmuz-Eylül 1946 Sf.2039
26 ATASÖZLERİ Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-13 S-148-150 Temmuz-Eylül 1946 Sf.2042
27 ATASÖZLERİ Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-13 S-148-150 Temmuz-Eylül 1946 Sf.2046
(ATATÜRK) ÖLÜMÜNÜN 8. YILINDA Kemal TURAN Ün C-13 S-151-153 Ekim-Aralık 1946 Sf.2051
ANAMAS (BİZİM İLLERDE BAHAR) (ŞİİR) Ispartalı Reyhan Oğuz HARZEM Ün C-13 S-151-153 Ekim-Aralık 1946 Sf.2062
AYAZMA HATIRALARI Selahattin EZEN Ün C-13 S-154-156 Ocak-Mart 1947 Sf.2108
AĞLARCA ZADE'NİN HİCVİYELERİ (ŞİRLERİ) Ağlarcı HAKKI Ün C-13 S-154-156 Ocak-Mart 1947 Sf.2115
(HAKKI) AĞLARCI'YA AİT HATIRALAR Ömer GÜLLÜ Ün C-14 S-157-159 Nisan-Haziran 1947 Sf. 2124
ANTİOKHEİA (İnönü Ansk. İktibas)   Ün C-14 S-166-168 Temmuz-Eylül 1948 Sf. 2229
ATATÜRK Dr. Ekrem TURAN (Washington Ünv. Ast.) Ün C-15 S-169-170 Ocak-Haziran 1949 Sf. 2259
AYVALIPINAR YAZMAN KİTAPLAR II Fehmi AKSU Ün C-3 S-29 Ağustos 1936 Sf. 408

 

     B

BARLA ÇAŞNIGİR CAMİİ     C-9 S-99-102    
BARLA     C-13 S-154-156   Sf.2104
BEDESTEN     C-3 S-31    
BİZİM AKDENİZ F. Rıfkı (ATAY) Ün C-1 S-2 Temmuz 1934 Sf.18
BüYÜK HAK BÜYÜK VAZİFE İNTİHAP A.R. Ün C-1 S-3 Ağustos 1934 Sf.37
BURDUR'DA KINALI ZADELER Neşet Ün C-1 S-5 I. Teşrin 1934 Sf.71
BİR ANKET (Yer Adları İle İlgili) Fehmi AKSU Ün C-2 S-14 Mayıs 1935 Sf.186
BOYLANIN KARŞISINDA (Eski Bir Not Defterinden) Şevkiye AYKUT Ün C-2 S-16 Temmuz 1935 Sf.229
BİR MEKTUP Ağlarcızade hk. Ün C-2 S-16 Temmuz 1935 Sf.230
BİR MEKTUP Ağlarcızade hk. Ün C-2 S-17 Temmuz 1935 Sf.246
BAHT AÇMAK (Folklor) Etem ERTEM Ün C-3 S-26-27 Mayıs-Haziran 1936 Sf.376
BAHAR VE YOLLAR (Şiir) N. AYDOSAL Ün C-3 S-29 Ağustos 1936 Sf.416
1 BUGÜNÜN İNGİLTERESİ Öğretmen Ali Rıza UYSAL Ün C-6 S-62-63 Mayıs-Haziran 1939 Sf.890
BİLMECELER Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-6 S-64-65 Temmuz-Ağustos 1939 Sf.918
BARLA Naci KUM Ün C-14 S-160-162 Temmuz-Eylül 1947 Sf.2169
1 BİR DERSHANEDE 5 SINIF NASIL YETİŞTİRİLİR? Hıfzırrahman Raşit Ün C-6 S-66 Eylül 1939 Sf.924
1 BÖCÜOĞLU SÜLEYMAN SAMİ'NİN HAYATI Şefik SEREN Ün C-6 S-66 Eylül 1939 Sf.927
2 BÖCÜOĞLU SÜLEYMAN EFENDİ Şefik SEREN Ün C-6 S-67-68 I. Ve II. Teş 1939 Sf.953
2 BUGÜNKÜ İNGİLTERE A. Rıza UYSAL Ün C-7 S-69-70 I.-II. Kanun 1940 Sf.974
2 BEŞ SINIFLI KÖY MEKTEBİ ÖĞRETMENİ NASIL YETİŞTİRİLİR? Hıfzırrahman Raşit Ün C-7 S-69-70 I.-II. Kanun 1940 Sf.979
1938 YILINDA TÜRKİYE'DE İLK TEDRİSAT Şevket AYDIN Ün C-7 S-71-72 Şubat-Mart 1940 Sf.983
BEZENME (Halk İnançlarından) Emine KAYNAK Ün C-7 S-73-74 Nisan-Mayıs 1940 Sf.1021
BİLMECELER Top. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-7 S-82-83 II. Kan.-Şubat 1941 Sf.1148
BÖCÜZADE TARİHİ FİHRİSTİ ve kişiliği   Ün C-8 S-91-96   Sf.1275
BEĞDİLİ CENEVİZ KİLİSESİ   Ün C-9 S-99-102    
BOYANAN MEZAR Ispartalı İ. Hakkı AĞLARCI Ün C-7 S-84-85-86 Mart-Nisan-Mayıs 1941 Sf.1187
BİR MÜNAZARA Nazik ERİK Ün C-8 S-87-88-89-90 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 1941 Sf.1213
BİR MÜNAZARA (Nazik ERİK'in yazımına ek)   Ün C-8 S-91-96 I. Teş. -Mart 1941 Sf.1265
1 BEYAZIDLIOĞLU VE ARAP AĞA HİKAYESİ Ali Rıza YALGIN Ün C-9 S-97-98 Nisan-Mayıs 1942 Sf.1344
BEYŞEHİR GÖLÜ H.T. DAĞLIOĞLU Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1371
BURDUR GÖLÜ   Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1376
BİR ISPARTA HALISININ BAŞINA GELENLER İskender F. SERTELLİ Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1395
2 BEYAZITOĞLU VE ARAP AĞA HİKAYELERİ   Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1399
BİR NOT (Konya'dan) M. Mesud KOMAN Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1408
BİBLİYOĞRAFYA (Muhtelif Dergiler) H. T. DAĞLIOĞLU Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1410
BÖCÜZADE HAYATI H. Turhan DAĞLIOĞLU Ün C-8 S-91-96 Teş.-Mart 1941-1942 Sf.1410
BARLA'DA YAPILAN KAYA SABUNUNA DAİR (Vesika 21)   Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1426
BİR MEKTUP Ekrem TURAN Ün C-9 S-103-105 I. Teş-I. Kan. 1942 Sf.1453
BEN BİR ESÜRÜK BÜLBÜLÜM (şiir) Zeki Ömer DEFNE Ün C-9 S-109-110-111 Nisan-Mayıs-Haziran 1943 Sf.1538
BARLA'DA ÇEŞNİGİRPAŞA CAMİİ ve Eski Eserler Neşet KÖSEOĞLU Ün C-10 S-116-117 II. Teş-I. Kan. 1943 Sf.1601
BALKAN HARBİNDE "BİR BOMBA OLMAK İSTERİM" (Şiir) Ispartalı Ağlarcızade Hakkı Ün C-10 S-116-117 II. Teş-I. Kan. 1943 Sf.1606
BUGÜNÜN FANTAZİSİ, YARININ ISPARTASI Ekrem TURAN Ün C-12 S-137-138-139 Ağustos-Eylül-Ekim 1945 Sf.1945
1 BÖCÜZADE SÜLEYMAN SAMİ DEDEMDEN HATIRALAR Dr. Suat SEREN - Torunu Ün C-12 S-140-141 Kasım-Aralık 1945 Sf.1961
BATIYOR MUYUZ? Turgut AKKAŞ Ün C-12 S-140-141 Kasım-Aralık 1945 Sf.1968
BİR GECE Turgut AKKAŞ Ün C-12 S-140-141 Kasım-Aralık 1945 Sf.1969
2 BÖCÜZADE SÜLEYMAN SAMİ DEDEMDEN HATIRALAR Dr. Suat SEREN Ün C-12 S-142-143-144 Ocak-Şubat-Mart 1946 Sf.1994
3 BÖCÜZADE SÜLEYMAN SAMİ DEDEMDEN HATIRALAR Dr. Suat SEREN Ün C-13 S-145-146-147 Nisan-Mayıs-Haziran 1946 Sf.1992
BU NE HAL (Şiir) Mehmet ÖNGAY Ün C-13 S-145-146-147 Nisan-Mayıs-Haziran 1946 Sf.1997
BÜYÜK KURULTAY VE HALK İDARESİNİN YENİ HAMLESİ Kemal TURAN Ün C-13 S-151-153 Nisan-Mayıs-Haziran 1946 Sf.1997
BİR PAZAR GEZİNTİSİ (Hikaye) Kemal TURAN Ün C-13 S-151-153 Ekim-Aralık 1946 Sf.2064
3 BÖCÜOĞLU SÜLEYMAN SAMİ Osman BÖCÜOĞLU Şefik SEREN Ün C-14 S-163-164-165 Ekim 1947 - Haziran 1948 Sf.2188
BİR GAFLET (1 Eylül 1930'da kapatılan öksüzler okulu hk.) Kemal TURAN Ün C-14 S-163-164-165 Ekim 1947 - Haziran 1948 Sf.2204
BÜLBÜL DESTANI Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-14 S-163-164-165 Ekim 1947 - Haziran 1948 Sf.2206
4 BÖCÜOĞLU SÜLEYMAN SAMİ Osman BÖCÜOĞLU Ün C-14 S-163-164-165 Ekim 1947 - Haziran 1948 Sf.2219
BİR TOPLANTININ NOTU Tarık YUNUSOĞLU Ün C-14 S-166-168 Temmuz-Eylül 1948 Sf.2235
BARAKLAR   Ün C-7 S-82-83 II. Kanun-Şubat 1941 Sf.
BARAKLAR   Ün C-9 S-109-110-111 Nisan-Mayıs-Haziran 1943 Sf.
BARAKLAR   Ün C-10 S-114-115 Eylül-I. Teşrin 1943 Sf.

 

     C

CUMHURİYETİN ONBİRİNCİ YILDÖNÜMÜ M. Fehmi Ün C-1 S-6 II. Teşrni 1934 Sf.85
C.H.P. DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KURULTAYI Fehmi AKSU Ün C-2 S-14 9 Mayıs 1935 Sf.185
CUMHURİYETİN ONİKİNCİ YILDÖNÜMÜ Necmi SARI Ün C-2 S-20 II. Teşrin 1935 Sf.281
CUMHURİYETİN ONBEŞİNCİ YILDÖNÜMÜ Nazım ÖRENSUN Ün C-5 S-54-55 Eylül - I. Teşrin 1938 Sf.751
CHP ISPARTA HALKEVİNDE AÇILAN KURSLAR   Ün C-7 S-76-77 Temmuz-Ağustos 1940 Sf.1070
CUMHURİYET 18. YILINA GİRERKEN Kemal ÜNAL Ün C-7 S-78-79 Eylül-I. Teşrin 1940 Sf.1071
CEDDİMİN RUHUNA İTHAF Mahmut KIYICI Ün C-7 S-84-85-86 Mart-Nisan-Mayıs 1941 Sf.1163
CİN VE KÖTÜ GÖZ Naci KUM Ün C-8 S-91-96 Teşrinievvel-Mart 1941-1942 Sf.1263
CEZAYİR TÜRKÜSÜ   Ün C-14 S-160-162 Temmuz-Eylül 1947 Sf.
CUMHURİYETİN YİRMİNCİ YILI Kemal TURAN Ün C-10 S-114-115 Eylül-I. Teşrin 1943 Sf.1571
CENUP İLLERİMİZDEKİ BAZI ADETLER Kirve Kirvelik ve KALIN Alma Naci KUM Ün C-10 S-118-119-120 II. Kanun-Şubat-Mart 1944 Sf.1655
CUMHURİYET YİRMİ İKİNCİ YILA GİRERKEN Kemal TURAN Ün C-11 S-127-128 I. Teşrin-II. Teşrin 1944 Sf.1759
CUMHURİYET (Şiir) Keçiborlu'da Edremitli Mehmet ÇAKIRTAŞ Ün C-11 S-127-128 I. Teşrin-II. Teşrin 1944 Sf.1790
CUMHURİYETİN 22. YILINDA Kemal TURAN Ün C-12 S-137-138-139 Ağustos-Eylül-Ekim 1945 Sf.1917
CAHİT CANER'İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE Ömer GÜLLÜ Ün C-14 S-163-164-165 Ekim 1947 - Haziran 1948 Sf.2205
CİN KOVALAMA Naci KUM Ün C-8 S-91-96 Teşrinievvel-Mart 1941-1942 Sf.1263

 

     Ç

ÇELİKPAŞALAR Neşet KÖSE Ün C-2 S-19 I. Teşrin 1935 Sf.265
ÇOCUKLARIMIZI NASIL TERBİYE EDELİM (Mektepçağından Evvelki Çocuklar) Emrullah NUTKU Ün C-1 S-1 Haziran 1934 Sf.7
ÇAKILLARLA BAŞBAŞA (Şiir) Bekir TÜRK Ün C-1 S-3 Ağustos 1934 Sf.448
ÇEVREMİZDE SÖYLENEN TÜRKÜLERDEN Etem ERTEM Ün C-3 S-35-36 Şubat -Mart 1937 Sf.514
ÇUKUROV'DAN ISPARTA'YA GÜNEY YURT HALK ŞAİRLERİ R. YALGIN (Adana Müzesi Md.) Ün C-7 S-78-79 Eylül-I. Teşrin 1940 Sf.1079
ÇAKMA (Halk İnançlarından)   Ün C-7 S-80-81 II. Teşrin- I. Kanun 1940 Sf.1115
ÇUKUROVADAN ISPARTA'YA GÜNEYLİ ŞAİR: GÜNDEŞLİOĞLU R. YALGIN (Bursa Müzesi Md.) Ün C-7 S-82-83 II. Kanun-Şubat 1941 Sf.1136
ÇUKUROVADAN ISPARTA'YA HALK ŞAİRLERİ-DADALOĞLU Rıza YALGIN Ün C-7 S-84-85-86 Mart-Nisan-Mayıs 1941 Sf.1164
ÇAMAŞIRCI HAVVA ANA Hakkı Ağlarcıoğlu Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1415

 

     D

DEMİRYOLUMUZ   Ün C-3 S-25 Nisan 1936 Sf.
DEMİRYOLUMUZ   Ün C-10 S-116-117 II. Teşrin-I. Kanun 1943 Sf.
DEMİRYOLUMUZ   Ün C-10 S-118-119-120 II. Kanun-Şubat-Mart 1944 Sf.
DERLEMELER M. HAKKI Ün C-1 S-1 Haziran 1934 Sf.9
DİZARİ (Bak. Ispartalı Aşık Mehmet Dizari)   Ün       Sf.
DAĞA ÇIKAN BATARYA (Şiir) Naim AYDOSAL Ün C-2 S-22-23-24 II. Kanun-Şubat-Mart 1936 Sf.327
1 DOĞUM İNANLARI (Folklor) (Hastalıklar ve Ninniler) Etem ERTEM Ün C-3 S-31 I. Teşrin 1936 Sf.441
DEMOKRASİ PRENSİPLERİ KARŞISINDA VAZİFELERİMİZ Nazım ÖRENSUN Ün C-3 S-32-33 II. Teşrin- I. Kanun 1936 Sf.447
DEVLET, KÖYLER VE KÖYLÜLERİMİZ Nazım ÖRENSUN Ün C-4 S-40 Temmuz 1937 Sf.565
DAVRAS-ANAMAS-EĞERİM-GELİNCİK ANA Naci KUM Ün C-4 S-42 Eylül 1937 Sf.610
DÖRDÜNCÜ "NİS"  Naci KUM Ün C-5 S-60 Mart 1939 Sf.843
DİVAN Ü LÜGAT'ÜT TÜRK H.T. DAĞLIOĞLU Ün C-8 S-91-96 Teşrinievvel-Mart 1941-1942 Sf.1311
DİL BAYRAMI-DİL HAREKETLERİ H.T. DAĞLIOĞLU Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1355
DALBOYUNOĞLU VAKFI Fehmi AKSU Ün C-10 S-112-113 Temmuz-Ağustos 1943 Sf.1544
DİLİMİZ Selahattin EZEN Ün C-11 S-127-128 I. Teşrin-II. Teşrin 1944 Sf.1760
DOLU Mehmet ALDAN Ün C-11 S-127-128 I. Teşrin-II. Teşrin 1944 Sf.1789
1 DR. AHMET SÜLEYMAN PAŞA H.T. DAĞLIOĞLU Ün C-12 S-133-134 Nisan-Mayıs 1945 Sf.1858
2 DOKTOR AHMET SÜLEYMAN PAŞA HK. İsmail Hakkı ÖRMECİ (Tıp .Fak. 5. Sınıf Öğrencisi) Ün C-12 S-135-136 Haziran-Temmuz 1945 Sf.1912
1 DİLEKLER Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-12 S-140-141 Kasım-Aralık 1945 Sf.1980
2 DİLEKLER Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-12 S-142-143-144 Ocak-Şubat-Mart 1946 Sf.2008
1 DERTLERİMİZ SAYILMAZ Kİ Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-13 S-145-146-147 Nisan-Mayıs-Haziran 1946 Sf.2030
DİNİ İÇTİMAİ BAKIMDAN İMARET VAKIF SİSTEMİ Dr. Neşet ÇAĞATAY Ün C-13 S-145-146-147 Nisan-Mayıs-Haziran 1946 Sf.2036
2 DERTLERİMİZ SAYILMAZ Kİ Der. Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-13 S-148-150 Temmuz-Eylül 1946 Sf.2064
DEĞİŞEN ÇOCUK Mehmet ALDAN Ün C-13 S-151-153 Ekim-Aralık 1946 Sf.2101
DEMOKRASİMİZ OLGUNLUK ÇAĞINA GİRERKEN Turgut AKKAŞ Ün C-14 S-163-164-165 Ekim 1947 - Haziran 1948 Sf.2227
DÜNDAR BEY MEDRESESİ   Ün C-9 S-99-102 Haziran-Eylül 1942 Sf.1386
DEBREM (Ek Bilgi) B. Kemal ÇAĞLAR Ün C-15 S-171-172 Temmuz-Aralık 1949 Sf.2310

 

     E

ERGENEKON Envar Behnan (ŞAPOLYO) Ün C-1 S-1 Haziran 1934 Sf.13
ESKİ BİR TÜRK EFSANESİ H. Namık ORKUN Ün C-1 S-3 Ağustos 1934 Sf.49
EĞİRDİRLİ ŞEYH MEHMET ÇELEBİ VE SÜLALESİ Neşet KÖSE Ün C-11 S-131-132 Şubat-Mart 1945 Sf.73
EĞRİDİR KAZASI (Bak. Yüz Sene Evvel Isparta)   Ün       Sf.
EĞRİDİRLİ ŞEYH MEHMET EFENDİ'YE DEVAM Neşet Ün C-1 S-6 II. Teşrni 1934 Sf.89
EĞİRDİRLİ ŞAİR ŞERİFİ VE (BABASI İLE OĞLU) Neşet Ün C-1 S-7 I. Kanun 1943 ? Sf.104
EĞİRDİR'DE DÜNDAR BEY MEDRESESİ Tahir Ün C-1 S-7 I. Kanun 1943 ? Sf.106 Fotoğraf Sf.125
EVİMİZİN BİR YILI Fehmi AKSU Ün C-1 S-10-11-12 Mart 1935 Sf.151
ETNOĞRAFYA  Envar Behnan (ŞAPOLYO) Ün C-2 S-19 I. Teşrin 1935 Sf.273
EĞRİDİR KİTABELERİ VE MEZAR TAŞLARI Neşet KÖSEOĞLU Ün C-3 S-34 II. Kanun 1937 Sf.474
EĞRİDİR'DE HIZIRBEY CAMİİ Tahir ERDEM Ün C-4 S-47 Şubat 1938 Sf.670
ESNAF DESTANI (Manzume) Nuri KATIRCIOĞLU Ün C-5 S-50-51 Mayıs-Haziran 1938 Sf.724
ECZACI (ÖLÜ) EMİN TEKELİ'NİN ÜN'ÜMÜZ HAKKINDAKİ DUYGULARI Hilmi DİLMEN Ün C-5 S-52-53 Temmuz-Ağustos 1938 Sf.739
EVLENME İŞLERİ Hilmi DİLMEN Ün C-5 S-52-53 Temmuz-Ağustos 1938 Sf.750
ECZACI EMİN TEKELİ'NİN HAYATI Hilmi DİLMEN Ün C-5 S-54-55 Eylül - I. Teşrin 1938 Sf.767
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ'NDE ISPARTA Kemal ÜNAL Ün C-5 S-61 Nisan 1939 Sf.865
ESKİ-YENİ DÜĞÜN ŞEKİLLERİ Sadık BİLGİÇ Ün C-6 S-62-63 Mayıs-Haziran 1939 Sf.885
EVLİLİĞİN ÖNEMİ (Bekarlara Mesaj) (Şiir) Sadık BİLGİÇ Ün C-6 S-66 Eylül 1939 Sf.938
ECEL UTANSIN (Şiir) Yekta KARAMUSTAFA Ün C-6 S-67-68 I. Ve II. Teşrin 1939 Sf.948
EKMEKÇİ AYŞESİ (Araştırma Folklor) Said DEMİRDAL Ün C-7 S-71-72 Şubat-Mart 1940 Sf.999
EVİMİZDEN HABERLER   Ün C-7 S-73-74 Nisan-Mayıs 1940 Sf.1027
EVİMİZDEN HABERLER   Ün C-7 S-75 Haziran 1940 Sf.1046
EĞİRDİR (Vergi Sisteminde) (Köyleriyle) H. Turhan DAĞLIOĞLU Ün C-7 S-80-81 II. Teşrin- I. Kanun 1940 Sf.1089
EKONOMİK VECİZELER   Ün C-7 S-84-85-86 Mart-Nisan-Mayıs 1941 Sf.1186
EĞİRDİR KAZASI