ISPARTA tarihi_____________________________________________Mustafa Koç

  
İslâm İmparatorluğu Dev.

Ispartalılar, İstanbul yolunu Araplara kapattılar, geçit vermediler - Isparta ilk Arap akınlarında, Gönen de elli altmış yıl sonra Müslümanlığı kabul etti

Hz. Muhammet MS.. 610 yılında İslâm (Müslüman) dinini kurdu. Bu çok büyük, önemli, dünya yüzündeki sayılı olaylardan biriydi. Mekke'de doğan İslâmiyet, önce pek yaygın değildi. Hz. Muhammet Medine'ye göç ettikten sonra (622) güçlendi, kuvvetlendi,  yaygınlaşmaya başladı. Araplar dinlerini yayma, öteki ülkeleri İslâm dininin sınırlarının içine alma çabasına girdiler. Önce Mekke'yi aldılar. Arap Yarımadasını düşmanlardan temizlediler. O vakte dek Bizanslıların elinde ve yönetiminde bulunan Filistin, Ürdün, Lübnan, Suriye, Mısır, Bingazi'yi egemenlikleri altına aldılar. Böylece İslâm İmparatorluğunun sınırları Anadolu'da Toros Dağları'na, Fırat Nehrine dek geldi dayandı. 

ISPARTALILAR; İSTANBUL YOLUNU,
ARAPLARA KAPATTILAR; GEÇİT VERMEDİLER !.

Araplar; İstanbul'u ele geçirip, Batıya açılmak, bir Dünya İmparatorluğu kurmak amacında idiler. Çok kısa bir süre içinde,  büyük bir donanma gücü oluşturdular. İstanbul'u karadan, denizden kuşatıp almak istiyorlardı. Bu sıralarda, Abbasi İmparatoru ve Halife Harun Reşid orduları ile Bizanslılar arasında kanlı savaşlardan biri de Isparta'da oldu. İlk günlerde Bizanslıları yenilgiye uğratan Araplar Isparta Kenti'ne girmeyi başardılar. Bizanslıların kumandanı Anastasius idi. Isparta'dan getirdiği taze kuvvetlerle Harun Reşid ordularını etkisiz hale getirdi. Bu galibiyetten sonra da Ispartalılar İstanbul yolunu kapatıp, Araplara geçit vermediler.

ISPARTA İLK ARAP AKINLARINDA; 
GÖNEN DE ELLİ ALTMIŞ YIL SONRA, MÜSLÜMANLIĞI KABUL ETTİ

Bilindiği gibi, Isparta Anadolu Türkleri'nin Müslümanlığı kabulleri IX. yüzyılda oldu. Selçuklular ve Osmanlılarla Müslümanlık daha geniş bir alana yayıldı ve yaygınlaştı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı alması ve Hilafetin Osmanlılara geçmesi ile 1517'den sonra, Osmanlı Devleti, Müslümanlığın öncüsü durumuna geçti. 

Isparta halkı, daha IX. yüzyılda, ilk Arap akınlarında büyük bir kültür ve uygarlık yeri olan Gönen ilçesi ise, Isparta'dan 50 - 60 yıl sonra, Müslümanlığı kabul etti. Müslümanlığı kabul ettikten sonra da Gönen halkı dağıldı. Halen Gönen'de tepenin eteğinde bulunan MANASTIR denen mahallede bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Gönendeki Manastır, sonraki günlerde, Ispartalı Müslümanların ve Hıristiyanların çiftliği haline geldi. 

 

ROMALILAR DEVRİNDE ISPARTA

HAÇLI SEFERLERİ DEVRİNDE ISPARTA