ISPARTA tarihi_____________________________________________Mustafa Koç

  
Romalılar Devrinde

Romalılar devri tarihi - Romalılar devrinde Isparta - Romalılar devrinde Isparta bölgenin dini merkezi idi - Romalılar Isparta'da para basıyorlardı - Romalılar Yalvaç'ı yönetim başkenti yaptılar

ROMALILAR DEVRİ  TARİHİ
İtalya Yarımadasındaki Romalılarla MÖ. 216 yılında başlayan birinci Makedonya Savaşı, üç kez tekrarlandı. Romalılar Başta 

 1. Bergama
 2. Anadolu'nun bir bölümü
 3. Suriye
 4. Lübnan
 5. Filistin
 6. Mısır
 7. Libya'yı

ele geçirdiler. MS. 395'te Roma İmparatorluğu ikiye bölündü. Başkenti İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu'na Bizans denildi. Bizans sınırlarının içinde

 1. Anadolu
 2. Kıbrıs
 3. Suriye
 4. Lübnan
 5. Filistin
 6. Ürdün
 7. Mısır
 8. Bingazi
 9. Balkanlar
 10. Kırım

bulunuyordu. Anadolu 395 ten 1453 yılına dek, tam 1058 yıl Bizans İmparatorluğu'nun elinde ve egemenliği altında kaldı.

ROMALILAR DEVRİNDE
ISPARTA
Miladın başlangıcında Baris adını taşıyan bugünkü Isparta'nın da içinde bulunduğu Psidia Bölgesi Romalıların egemenliği altında bulunuyordu.Bu Psidia adı üzerinde biraz durmak yararlı olacaktır. Anadolu, daha Büyük İskender'den önce, İranlılar devrinde 14'e bölünmüş, öyle yönetilmeye başlanmıştı. Psidia bölgesi Isparta ile Burdur'u içine alıyordu. Komşu İSAURİA da da Beyşehir, Seydişehir, Antalya ve Burdur'un küçük bir bölümü ile Kütahya vardı. Bu iki bölgenin halkı özellikle: Yürekli, mert, cesur, korkak olmayışları ile tanınmışlardı. Yerleşim yerleri de dağlık ve ormanlık olduğu için, uzun süre egemenliklerini korumuşlar, özgürlüklerini yitirmemişlerdi. Roma ikiye bölündükten sonra Isparta, Doğu Roma'nın (Bizans) eline geçmiş oldu.  

ROMALILAR DEVRİNDE ISPARTA 
BÖLGENİN DİNİ MERKEZİ İDİ

Hıristiyanlar her kiliseye bir Papaz verirler; her kilisenin mutlaka bir papazı olurdu. Bir de kiliseleri bölgelere ayırırlar, o bölgenin dini işlerine bakmaya bir Piskopos görevlendirilirdi. Romalılar devrinde Hıristiyanların dini merkezi Isparta idi. Piskopos da Isparta'da otururdu. 


ISPARTA ÖNEMLİ BİR KENTTİ; 
ROMALILAR ISPARTA'DA PARA BASIYORLARDI

Isparta; Romalıların piskoposluk merkezi olduktan başka, para bastıkları önemli bir kentleri idi. Romalılar Isparta'da çeşitli para (sikke) kestiler. Bu Roma paralarının hepsi de bakır madeninden idi. 
Isparta'nın ilçelerinden biri olan  Uluborlu'da Romalıların önemli kentlerinden biriydi. Orada da kiliseleri, papazları bulunuyordu. Tıpkı Isparta'da olduğu gibi, Uluborlu'da da para (sikke) kestiler. Uluborlu paraları da bakır madeninden kesilmişti; dokuz çeşitti. 


ROMALILAR YALVAÇ'I YÖNETİM BAŞKENTİ YAPTILAR

Roma ve Hıristiyan dünyasında ANTIOKHEIA PSIDIA adıyla tanınan Yalvaç MÖ.. 280 yılında SELEFKOS NİKAİOR tarafından kuruldu. Romalılar Yalvaç'ı MÖ.. 189 serbest kent yaptılar. Bu kent o yıllarda epeyce Yunanlılaşmış, uzun süre Yunan etkisinde kalmış bulunuyordu. 
Roma İmparatoru AUGUST buraya pek çok önem verirdi. Yalvaç'ı siyasi ve askeri yönetimin başkenti yaptı. Yalvaç'ın Romalılaşması MS.. 41-45'e kadar sürdü.Hıristiyan azizlerinden PAVLUS'un Yalvaç'ı ziyareti, bu tarihlere rastlamaktadır. 

MAKEDONYALILAR DEVRİNDE ISPARTA

İSLÂM İMPARATORLUĞU DEVRİNDE ISPARTA