ISPARTA tarihi                      Myriokephalon Savaşı

NOTLAR

[1] Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı : 3, s.87-92
[2] PAKALIN,Mehmet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul,1971, c.2,s.539-545
[3] PAKALIN,Mehmet Zeki, a.g.e, s.541 
[4] BİLMEN,Ömer Nasuhi, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, İstanbul,1965, s.3462-3463
[5] AYDIN,Abdullah,Kur'an-ı Kerim ve Meal-i Celilesi,İst.,s.519
[6] Osmanlıca-Türkçe Lügat
[7] AHMED bin Mahmud, Selçuk-Name (Erdoğan Meriç tercümesi), 1977, c.2, s.142
[8] CAHEN,Claude,Preottoman Turkey (Yıldız Moran tercümesi), İst.,179,s.115
[9] BAILLY,Auguste,Bizans Tarihi (Haluk Şaman tercümesi), c.2,s.l42
[10] VRYONIS,S.The Decline of Medievel Hellenizm in Asie Minor and The Process of Islamisation,Berkeley Los Angeles,London, 1971.s.124
[11] RAMSAY, William,Phrygia,s.10,247
[12] TURAN,Osman,Selçuklular Zamanında Türkiye,İst.,1971,s.208
[13] Taş ve Yazılar Yalvaç Müzesi'nde görülebilir.
[14] KUM,Naci,Yalvaç Armağanı,s.21
[15] GUILLAUME de Tyr, 379
[16] Herodotos Tarihi (Müntekim Ökmen tercümesi),İst.,1973,s.16
[17] KUM,Naci,a.g.e.,s.21
[18] KHONIATES,Nikates,s.248
[19] Bizans ve Haçlı Savaşlarını konu alan tarihlerde,Hıristiyan orduları önünde kaçış olarak bildirilen vak'a
[20] BANG,W.-ARAT,R.Rahmeti,Oğuz Kağan Destanı,Satır 2'de Oğuz'un atasının boğa şeklinde gösterilişi, Satır 12'de "Adak Ud" denişi,Sümerlerden kalma Gılgamış destanında da atalarının "Ud" olduğu kaydolunduğu ve "Ud" müşterek ataları olduğu düşünülürse aynı kökten gelmiş olma ihtimali söz konusu olur. 
[21] KAŞGARLI Mahmud,Divan-ı Lügat-it Türk (Türk faksimilesi ve Besim Atalay tercümesi),Ankara, 1940, c.2.,s.l37
[22] KAŞGARLI Mahmud,a.g.e,c.l,s.454; c.2.s.271
[23] Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı:3,s.86-99
[24] GÖKYAY,Orhan Şaik,Dede Korkut Hikayeleri,İst.,1976,s.97
[25] GÖKYAY,Orhan Şaik,a.g.e.,s.46
[26] Kültür Araştırmaları Dergisi,Sayı: 1/2,s.192
[27] TAESCHNER,F.,Encyclopedia of Islam,Anadolu bahsi,c.l,s.4662
[28] RAMSAY,W.,Phryqia,s.224
[29] TURAN,Osman,a.g.e,s.210 v30) 
[30] VRYONIS,s.,a.g.e.,s.l23
[31] TURAN,Osman,a.g.e.,s.208 Haşiye:31; RAMSAY,W.a.g.e, s.224-347
[32] OSTROGORSKY,Georg,Bizans Devleti Tarihi,Harita:1
[33] OSTROGORSKY,Georg,a.g.e,s.249(Nikitas Khoniates nşr.23)
[34] Alexsia II-6,15; Reifterscheid II,144
[35] İslam Ansiklopedisi,c.6, s.693
[36] VRYONIS,S.,a.g.e,123
[37] Ìslam Ansiklopedisi,c.6., s.694
[38] BAILLY,Auguste,a.g.e.,c.2,s.342
[39] BAILLY,Auguste,a.g.e.,c.2.,s.343
[40] SURYANİ,Mihael,s.372
[41] GUILLAUME de Tyr, 397
[42] KONIATES,Niketas,s.225
[43] VASILIEV,A.Manuel,Comnenus and Henry Plantagenet, B.2.29(1929-30), s.237-240

ISPARTA tarihi >>