ISPARTA tarihi                      Myriokephalon Savaşı

SULTANDAĞI GEÇİDİ (Myriokephalon) SAVAŞI

Türklerin Antiocheia'ya (Yalvaç'a) gelip yerleşmelerinden sonra tekrar buradan sürüldüklerine dair kaynaklarda hiçbir kayda rastlanmamaktadır. Halen Yalvaç'ın sakini olan Türklerin o devirde gelip yerleşmiş olanlar olması çok muhtemeldir. Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar zamanında Yalvaçta Türk olmayan unsurların sürüldüğüne ait hiçbir kayıt da olmadığına göre buradaki Rum ve Ermenilerin ilk gelen Türkler tarafından uzaklaştırılmış olması tek ihtimaldir. Zira bugün dahi Türk olmayan unsurlar yoktur. Guillaume de Tyr, ayrıca Arap kaynakları Haçlıların Torosların kuzeyinden geçerken, Dazkırı, Çay tarafında Türklerin küçük kümeler halinde bulunduklarını kaydettikleri dikkate alınırsa,büyük kütlenin Yalvaç'a geçmiş olduğu anlaşılır. Bu Türklerin de, Bizans kaynaklarının "Galabaç" diye adlandırdığı beyin başkanlığında gelen Türkler olması kuvvetle muhtemeldir. Zira o devirde bu bölgede ülke arayan başka bir Türk beyinden bahsedilmemektedir. Buna göre hizmeti ile minnettarı olduğumuz Naci Kum'un dediği gibi : "Mösyö Arundel'in, bir Hıristiyan rahibi olmak sıfatıyla vaktiyle dinî bir kudsiyeti haiz olan Yalvaç hakkındaki temessüsatı çok görülmemelidir. Mateşekkür Türk'ün temsil kuvveti burada bir tek Hıristiyan bırakmamıştır" diye ifade edilen Türk'ler Yalvaç'lılardır. 
Sze Polis kalesi Bizans'a bağlı ise de Antiocheia (Yalvaç) Türkler tarafından istila edilmiş Haçlı ordularının bazı kolları Kudüs için aynı sarp geçitlerden geçerken büyük zayiata uğramış olduğundan ilk kurtarılacak yer Antiocheia'dır. Manuel Komnenos'un büyük ordularla Türklerden geçitleri temizleyip Antiocheia'yı ziyareti en azından daha önce orada hizmet etmiş havariumların hatırasına hizmetle onların manevi ruhundan güç kazanmak saiki ile izah edilebilir. Onun için Haçlı savaşları tahrikçisi Guillaume de Tyr, "Myriokephalon Savaşı'nda "Bu sefer talih Hristiyan ordularına karşı oldu" demişti.
Sultandağı Geçidi Savaşı ile Hıristiyanlığın kutsal şehri Antiocheia'nın Yalvaç olarak kalışı temin edilmiştir. Bu olay İslâm aleminde çok büyük yankılar uyandırdığından,Selçuklu Sultanı II.Kılıç Aslan'ın bir gayesinin de dinî olduğu anlaşılacaktır.

SAVAŞ TARİHİ
Bizans ve Arap kaynaklarında savaş zamanı olarak 1176 yılı gösterilmiştir. F.Taeschner, Sultandağı Geçidi Savaşı'nın (Myriokephalon Savaşı'nın) 17 Eylül 1176 da yapılmış olduğunu ifade etmektedir.Tarih otoritelerinin hiçbir itirazda bulunmadığı bu tarihi biz de savaş tarihi olarak kabul etmekteyiz. 


SAVAŞ BÖLGESİNİN TAYİNİ >>