ISPARTA tarihi                      Myriokephalon Savaşı

SAVAŞIN GAYESİ

Bizans imparatoru ile Selçuklu sultanının durumlarıyla savaşın 2.ve 3. Haçlı savaşları arasına rastlayışı dikkate alınırsa savaşın sebep ve saiki (etken) tesbit olunabilir,
Bizans imparatoru Trakya'daki karışıklıklarla uğraşırken, Türkmenler Manisa ve Bergama'ya kadar ulaşmış, Hıristiyanları sürüp köylerine yerleşmişti. Türkmenlerin hareketinden Selçuklu Sultanı sorumlu tutuluyordu. Ayrıca Danişmentlerin siyasî varlığına son verip (7) Anadolu birliğini oluşturan Selçuklu Sultanı, Bizans İmparatoru için tehlikeli oluyordu.Danişmentlerle savaşırken Bizans İmparatoru'nun yeğeni de öldürüldüğü için Sultan'dan onun hesabı da sorulacaktı. Sultandağı Geçidi Savaşı, Selçuklu Sultanı ile hesaplaşılarak, Türkleri Anadolu'dan sürmek ve Bizans köylerini daha önce olduğu gibi tekrar yerlerine yerleştirmek için yapılmıştır(8). II.Kılıç Aslan'ın gayesi de Anadolu'yu Türklerin malı yapmaktır. Bu savaşta "BU sefer talih Hıristiyan ordularına karşı oldu" (9) denildiğine göre Hıristiyanlık, Müslümanlık mücadelesinden doğmuş millî ve dinî gayeli bir savaştır. Haçlı savaşları,Kudüs'ün kurtarılması için yapıldığı gibi, bu savaşın da Hıristiyanlarca kutsal sayılan bir yerin kurtarılması için yapılmış olması gerekir.
Savaş öncesi Eskişehir (Dorylaion), Honas (Chonae), Soublaion kaleleri (10) ve Pentapolis şehirleri tahkim edildiğine göre bu şehirler Bizans hududu içerisindedir. Pentapolis, Sandıklı ovasındadır (11).Soublaion ise, Menderes kaynaklarına yakındır (12). V. F. Ramsay, Soublaion'u Uluborlu yakınlarında bir kale olarak tespit etmiştir. Buna göre Bizans-Selçuklu hududu Eskişehir - Uluborlu - Denizli arasında çekilen hattır.
Selçuklu - Bizans hududu dışında ve yakınındaki Antiochia dışında kutsal kişilerle ilişkili şehir adına kaynaklarda rastlanamamaktadır.Yalvaç'ta yapılan kazılarda çıkarılan taşlar üzerinde ANTIOC:CA, ANTIOX gibi yazılara rastlandığına göre bu bölgenin eski adı Antiochia'dır (13). Karakuyu'da Men Mabedi vardır. Men Mabedi'nin M.Ö. 500 yıllarında yapıldığı arkeolojik araştırmalarla tespit olunmuştur. Bazı rivayetlere göre Meniusun oğlu Askenius tarafından kurulmuş olup mabed babası Meniusun adıyla anılmaktadır. Askenius'un adı da Yalvaç ovasının adı olmuştur. Şehir içinde bulunan "SER LANGVS PATER", "L.FIAVIO PAVLO", "LANGVS FRATRI SVE-OB" gibi yazılar mabed faaliyetinin uzun zaman devam ettiğini göstermektedir.
Dr.Kramers "Asya'yı sugrada Antiochia'ya merbut olarak birtakım münferit psikoposluk daireleri veriliyor.Menerkus'un mabedi Magnesialılardan alınarak bu mabede ibadet belki büyük bir mikyasda cari idi" demektedir (14).

PISIDIA IN ANTIOCHEIA >>