KISACA
ESKİ YERLEŞİM ALANLARI
 


KAPIKAYA HARABELERİ

Isparta Merkez ilçeye bağlı Güneyce Köyü'nün 8 km. güneyinde yer alır. Harabeler üzerinde yazıt olmamakla beraber şehir Helenistik dönemde vardır.


TIMBRIADA ANTİK KENTİ

Aksu ilçesi Mirahor Mahallesi, Asartepe mevkiinde yer alan Timbriada antik kenti 1250 metre yüksekliğinde bir tepenin eteğinde kurulmuştur. Şehrin kesin kuruluş tarihi bilinmemekle beraber Helenistik çağa ait sikkeleri bulunmaktadır. 


EURYMEDON AÇIK HAVA TAPINAĞI (ZİNDAN MAĞARASI)

Aksu ilçesinin 2 km kuzeydoğusunda yer alan Zindan Mağarası, yüksek dağların arasından akan Eurymedon (Aksu) nehri vadisindedir. Zindan Mağarası önündeki Eurymedon kutsal alanı hemen yakınındaki Timbriada antik kenti için önemli olmalıdır. 


KÜP MEZARLAR

Atabey Harmanören (Göndürle) köyü sınırları içerisindedir. İnceleme ve kazı çalışmaları sonrasında 41 adet küp mezar ortaya çıkarılmıştır. Küp mezarlarının ağzı genellikle doğuya açılmakta olup, düzenli sıralar halinde yerleştirilmiştir. İlk Tunç Çağı başlarından Orta Tunç Çağı başlarına kadar kullanıldığı belirtilen Harmanören küp mezarları kazısının, Samanhöyük ve Demirci Höyük'ten sonra Anadolu'nun üçüncü mezarlık kazısı olmuştur. 


SELUKEIA SIDERA (BAYAT) ANTİK KENTİ

Atabey'in 7 km. güneyinde Bayat Köyündedir. Kentin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak isminden Seleukoslar'dan biri tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır. 


ERTOKUŞ MEDRESESİ

Atabey ilçe merkezindedir. Mübarezeddin Ertokuş tarafından 1224 yılında yaptırılmıştır. Medrese, civarındaki  Roma yerleşim merkezi olan Seleukeia Sidera'dan getirilmiş taşlar ve Bizans Kilisesi kalıntılarından yararlanılarak tümüyle devşirme malzemeyle inşa edilmiştir 


PROSTANNA ANTİK KENTİ

Psidia şehirlerinden bir tanesidir. Eğirdir Sivrisinin arka tarafında Camili Yayla üzerindedir. Antik kentte sınır duvarları ve bazı bina temelleri vardır. 


PARLAIS ANTİK KENTİ

Roma kolonisi olarak kurulmuştur. Diğer koloni şehirlerinin en küçüğüdür. Bugün ki Barla'dadır.


FARİ (BİNDA) HARABELERİ

Keçiborlu - Kılıç kasabasının kuzeyinde bulunan şehir bugün toprak altındadır. Bazı araştırmacılar Baris'in burada bulunduğunu ileri sürmektedirler. Toprak üzerinde herhangi bir kalıntı yoktur. Şehrin mimarisine ait olduğu sanılan bazı taş bloklar kasabanın çeşitli yerlerinde bulunmaktadır. 


TYMANDOS (YASSIÖREN) ANTİK KENTİ

Senirkent - Yassıören kasabasında bulunan bir antik kenttir. Kalıntıları günümüze kadar ulaşmayan antik kentte bazı mimari bloklara Senirkent ilçe merkezinde ve Yassıören kasabasında rastlanılmaktadır. 


ADADA ANTİK KENTİ

Sütçüler ilçe merkezine 12, Sağrak köyüne 2 km. mesafededir. Helenistik dönemde en parlak yıllarını yaşamıştır. Büyük İskender'in Güney Anadolu'yu almasından sonra sırasıyla Seleukoslar, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu ve oradan da Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. 


SIĞIRLIK HARABELERİ

Sığırlık - Çandır üçgeninde Sülüklügöl mevkiinde bir vadi içinde bulunan harabede bazı bina temelleri ve sur kalıntıları yer alır. Tepede ise bir kale kalıntısı vardır. Sığırlık köyü içinde de halen sağlam durumda bulunan Bizans dönemine ait bir kale mevcuttur. Sığırlık - Çandır yolu üzerinde bir başka kale kalıntısına rastlanmıştır. 


TAŞKAPI HARABELERİ

Sütçüler ilçe merkezindedir. Kuruluş tarihi hakkında bilgi yoktur. Helenistik dönem sur kalıntıları mevcuttur. 


KESME HARABELERİ

Kesme Kasabasının 5 km. güneyinde Kocaköy mevkiindedir. Bazı bina temelleri ve lahit mezarları ilgi çekicidir. 


ZORZİLA HARABELERİ

Sütçüler - Kasımlar yolu üzerindedir. Dağ yamacında yer alan kalıntılarda birkaç yüksek duvar mevcuttur. Roma dönemi kalıntıları olup, şehir hakkında bilgi yoktur. 


TYNADA

Terziler köyü yakınındaki antik kent hakkındaki bilgi sadece burada tapınak kalıntısı olduğudur.


ENABURA ANTİK KENTİ

Şarkikaraağaç ilçesinin 12 km. güneybatısında, Salur'un batısında 800 m.  yükseklikte Kızılkale dağında büyük bir yer kaplar. Harabelerin Roma devri şehri olduğu kalıntılar ve yazılı taşlardan anlaşılmıştır. 


APOLLONIA MORDION ANTİK KENTİ

Uluborlu'dadır. M.Ö. 3. yy.da . kurulmuştur. Stabon'da Frigya şehri, Ptolemaios'ta Psidia şehri olarak geçer. Apollonia Seleukoslar tarafından kurulan bir Seleukos kolonisidir. Şehir M.S. 260 - 268 devrine kadar sikke basmıştır. 


PSIDIA ANTIOCHEIA ANTİK KENTİ

Yalvaç ilçesinin yaklaşık 1 km. kuzeyinde ve Sultan Dağları'nın güney yamaçları boyunda uzanan verimli arazide kurulmuş Psidia bölgesinin başkentidir. Antiocheia da Apollonia gibi bir Seleukos kolonisidir. İçerisinde Agustus tapınağı, tiyatro,  roma hamamı, Bizans kiliseleri mevcuttur.


MEN KUTSAL ALANI

Yalvaç'a 5 km. uzaklıkta gemen korusu denilen bir tepe üzerindedir. Ay tanrısı Men adına inşa edilen tapınağın tarihi M.Ö. IV. y.y'a kadar uzanmaktadır. Burada iki kilise, stadion ve evler bulunmaktadır.


LIMENIA ADASI

Yalvaç'a 25 km. uzaklıkta olup Gaziri mevkiinde Hoyran Gölü içerisinde bir adadır. Göl kenarında asfalt bir yolla ulaşılmaktadır. Sur duvarlarıyla çevrili adanın içerisinde muhtelif yapıların yanı sıra Artemis tanrıçasının adına adanan bir tapınağın kalıntıları yer almaktadır.


KAYA MEZARLARI

Hoyran Gölü'nün eteklerinden hemen yükselen kaya yüzeyinde boyutları farklı olan kaya mezarları yer almaktadır. Bunlar arasında alınlığı olan kaya mezarı ilgi çekicidir.


TOKMACIK FOSİL YATAKLARI

Tokmacık Kasabasında 1994 yılında yapılan kazılarda 9 milyon yıl öncesine ait bir gergedan fosili bulunmuştur. Halen devam eden kazılarda çıkan 9 - 10 milyon yıl önce yaşamış hayvanlara ait fosiller 1995 yılında açılan Tortonian Müzesinde sergilenmektedir. 


TOL HARABELERİ

Yenişarbademli ilçesi ovasında Konya il sınırları içerisinde Gölyaka köyünde yer alır. Beyşehir Gölü kenarındadır.


KUBAD-I ABAD SARAYI

Selçuklular zamanında yapılmıştır. Büyük ve küçük saraydan oluşan yapı kompleksinde kazı çalışmaları devam etmektedir. Beyşehir gölünde ada üzerindedir.