A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT
Arkeolog 
Dr. Mustafa Büyükkolancı

 

Adada'nın Yeri ve Tarihçesi
Adada Sikkeleri
Kentte Yapılan Araştırmalar
Kentin Genel Tanımı
Akropol ve Hellenistik Kuleler
Açık Hava Toplantı Yeri
Roma Forum ve Bazilikası
Anıtsal Çeşme
Bizans Bazilikası
Çarşı Binası ve Yönetici Sarayı
İmparatorlar ve Aphrodite Tapınağı
İmparator Trainus Tapınağı
Mezar Anıtı
Tiyatro
İmparatorlar ve Zeus-Serapis Tapınağı
İmparatorlar Tapınağı
Sonsöz
Adada Kenti'nde Bulunan Eserler
Yol ve Haber Tanrısı Hermes Kabartması
Ay Tanrıçası Selene Kabartması
Lahit Parçası
Arkeolog Dr. Mustafa Büyükkolancı