A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT

Önceki Sayfa  Menü


Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI


Arkeolog Dr. Mustafa Büyükkolancı

 

Dr. Mustafa Büyükkolancı, 1949 yılında Isparta'da doğdu. Orta öğrenimini Isparta Ş.A.İ.K. Lisesi'nde bitirdi. 1967 -1968 öğrenim yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi K. Arkeoloji Bölümü'ne girdi. Öğrenciliği sırasında Keban Bölgesi Kremna - Seleukeia kazılarına katıldı ve bu sırada Adada tapınaklarını lisans tezi olarak hazırladı. 1975 yılında Efes Müzesi'nde göreve başlayan Büyükkolancı, özellikle St. Jean - Ayasuluk kazılarında görev aldı ve bu konularda bilimsel yayınlar yaptı. 1982 yılında Alman Karl Duisberg Vakfı'nın bursu ile bir yıl Almanya'da mesleki incelemeler yaptı. Döndükten sonra yine Efes çevresindeki kazı ve onarım çalışmalarına devam etti. Bu arada Urfa Harran ve Notion kazılarında çalıştı. 1996 yılında "Pisidia Bölgesi Tapınak Mimarisi" konulu doktora çalışmasını tamamladı. Halen Efes Müzesi'ndeki görevine devam eden Büyükkolancı'nın yalnız ve ortak yaptığı bir çok yayını vardır.

Önceki Sayfa  Menü