A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki SayfaSON SÖZ

 

Böylece Adada antik kentindeki gezimiz tamamlanmıştır. Kenti ve anıtları bu şekilde gezildikten sonra genellikle insan kendi kendine bu güzel kentte şimdiye kadar neden kazı yapılmadığı sorusunu sormaktadır. Bu soru ilk bakışta haklı gibi görülmekle beraber Ülkemizin bugün içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önüne alındığı zaman bunun ne derecede gerekli olduğu da sorulabilir. Aslında Adada kentine gezen ziyaretçiler ve bilim adamları kentin çok iyi durumda kalabildiği üzerine hemfikirdir. Son yıllarda İsparta Müzesi tarafından yapılan bitki temizliği çalışmaları bazı yapıların daha iyi görülmesini sağlamıştır. Kazılar sonucu ortaya çıkarılacak olan yeni yapılar ve yapı bölümleri sınırlıdır. Bunlar içinde sadece tiyatroda yapılacak kazılarında etkili sonuçlar almak mümkündür. Böylece tiyatro daha belirgin hale gelebilir. Fakat tapınaklarda acil restorasyon çalışmalarının başlaması gereklidir. Çünkü1800 yıldan beri ayakta duran bu yapıların bizden sonraki nesillere en az bu şekilde bırakılması boynumuza borçtur.

Bizce Adada kentinde yapılacak kazı çalışmaları beraberinde restorasyon çalışmalarını kapsamak zorundadır. Aksi halde yapılacak kazılar yeni tahribatlara neden olabilir. Kazılardan sonra koruma önlemleri alınmadığı ve restorasyon yapılmadığı takdirde eserler tabiat ve insan eliyle tahribata açılmaktadır. Bu nedenle burada yapılacak kazılarda geniş bir ekip (arkeolog, mimar, restoratör, statikçi ve mühendis) birlikte çalışmalıdır. Ayrıca bu ekip malzeme ve teçhizatın yanı sıra parasal yönden de güçlü olmalıdır. Bu şartlar oluşmadan başlanacak kazıların kente yarar yerine zarar vereceği görüşündeyiz. Ayrıca son yıllarda harabede başlayan kaçak kazı girişimleri burada eskiden olduğu gibi devamlı bekçinin görevlendirilmesi ile yok edilebilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki harabenin asıl bekçileri onun sahipleri olan Devlet ve Sağrak köylüleridir.

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa