A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa


Adada Tiyatrosu kuzey cavea kısmı
Adada Tiyatrosu
kuzey cavea kısmı

Adada Tiyatrosu kuzey cavea kısmı
Adada Tiyatrosu
kuzey cavea kısmıTİYATRO

 

Kent düzlüğünün batısında topoğrafik olarak tiyatro yapmaya en uygun olan tepe yamacına inşa edilen Adada tiyatrosu üç ana bölümden oluşur. Bunlardan ikisi şimdi tamamen toprak altında olan sahne binası ve orkestradır. Sahne binası bir veya iki katlı olup cephesi heykellerle süslüydü. Üçüncü bölüm olan cavea'nın (seyircilerin oturma yeri) uçları kısmen görülebilmektedir. Oturma basamakları diğer yapılarda olduğu gibi mermer benzeri kireçtaşından yapılmıştır. Bunlardan güneyde sekiz, kuzeyde altı sıra görülebilmektedir (Resim 13). Tiyatronun kapasitesi yaklaşık olarak 3000 kişiliktir. Trajedi ve komedi oyunları şimdi toprak altında olan yarım daire şeklindeki orkestra kısmında oynanırdı. Tiyatro oyuncularının tümü erkekti. Bunlar oyunlar sırasında deriden yapılmış maskeler kullanırlardı. Maskeler trajedi ve komedi maskeleri olarak iki farklı tipteydi.

Tiyatro'nun güneybatı üst kısmında peristilli bir ev kalıntısı tespit edilmiştir. Evin merkezi kısmında yer alan kare planlı peristil veya atrium 4.00 X 4.00 m. boyutlarında ve dört sütunla çevrilidir. Olasılıkla iki katlı olan bu tip evlerin alt katlarında peristil çevresindeki odaların oturma ve yemek odaları olduğu Efes'teki yamaç evlerden bilinmektedir.

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa