A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa

MEZAR ANITI

 

Kentin kuzeyinde hafif eğimli yamaç üzerinde yer alan yapı çevresindeki diğer mezar anıtlarına göre daha sağlam kalabilmiştir. Prostylos planlı ve küçük bir tapınak görünümündedir. Ön cephesi batı yönüne bakan podiumlu yapının iki duvarı sağlam kalabilmiştir (Resim 12). Önceleri tapınak zannedilen yapının mezar anıtı olduğu kesinlik kazanmıştır. Ölçüleri tapınaklardan çok küçük ve cephe profilleri güneyde vadi içindeki mezar anıtlarında olduğu gibi işlenmeden düz bırakılmıştır. Mezarların cella içinde podium seviyesinde olduğu sanılmaktadır. Burası eskiden kazılmış ve yöre halkı bu yapıya kemikli kale adını vermiştir

Yukarıdaki mezar anıtının güneybatısında son yıllarda yapılan bitki temizliği sonunda yeni bir yapı daha ortaya çıkmıştır. Sadece kapı eşiği ve temelleri kalabilmiş olan bu yapının duvarları Sağrak Köyü camiinin yapımında kullanılmak üzere buradan sökülüp götürülmüştür. Postament, architrav, friz ve korniş (Resim ) gibi süslü mimari parçalarından, bazıları kalabilmiş olan bu yapı ölçüleri bakımından tapınaklara daha yakın olması dolayısıyla araştırmalarımızda "A Tapınağı" olarak ele alınmıştır. Nekropol alanına yakın olması dolayısıyla ölü gömme kültüyle ilgili tapınak olabileceği de akla gelmektedir. Yapı mimari bezemelerine göre M.S. 200-210 yıllarına tarihlenebilir. Buradan güneye doğru yamacı takip ederek tiyatroya ulaşılır.

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa