A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa


İmparatorlar ve Aphrodite tapınağı mimari parçaları
İmparatorlar
ve
Aphrodite tapınağı
mimari parçaları
İMPARATORLAR VE APHRODİTE TAPINAĞI

 

İki katlı yapının hemen doğu (arka) kısmında İmparatorlar ve Aphrodite'ye adanmış bir tapınağa ait yazıtlı bloklar vardır. Bu yazıtlar eski gezginler tarafından görülmüş ve okunmuştur. Bu nedenle bazıları iki katlı yapıyı Afrodit ve İmparatorlar tapınağı olarak adlandırmıştır. Halbuki bu yazıtlar yuvarlak planlı bir tapınağın podium kısmına ait olmalıdır. Yazıtlı blokların çevresinde tapınağın üst yapısına ilişkin başka mimari parçalar (Podium silmeleri, architrav-friz ve tavan kaseti gibi) görülebilmektedir (Resim 8-9). Ancak yazıtlı bloklardan bazılarının yol altında olması yapının temellerinin de Yeniköy yolu altında kaldığını göstermektedir.

Tapınak yazıtında kente başka tapınaklar ve anıtlar yaptırmış olan rahip bir ailenin adı geçmektedir. Bu aile M.S. 150 yıllarında beri tanınmaktadır. Yazıttaki isimlerden anlaşıldığına göre tapınak M.S. 200-210 yıllarında yaptırılmıştır.

Bu yapıların güneyinde, akropolün doğusunda vadi içine doğru ilerlediğiniz zaman antik Roma yolunun kent içine ulaştığı bazı bölümlerini görmek mümkündür. Ayrıca batı yamaçlarda Hellenistik Dönem'e ait çok iyi taş işçiliği gösteren bazı yapılar ve konut olarak tanımlanabilecek başka yapılar göze çarpmaktadır. Daha sonra tekrar geri dönüp asfalt yola paralel olarak ilerleyip doğuda tek duvarı sağlam kalabilmiş olan tapınağa doğru ilerlemek mümkündür. Ancak geri dönmeyip kuzeydoğu yönüne doğru yürüdüğünüz zaman kentin güney nekropolüne ulaşılır. Kuştüneği Tepesi ile kuzeyindeki tepe arasındaki vadide lahitler ve tapınak şeklinde mezar anıtları vardır. Podiumlu olan bu anıtlardan biri oldukça sağlam durumdadır.

Buradan tek duvarı sağlam kalabilmiş olan tapınağa doğru yürüdüğünüz sırada içinden geçeceğiniz düz tarla olasılıkla kentin agorası veya tapınağın önünü süsleyen portikli avludur. Tapınağa ulaşılan kısımda üç basamaklı bir portiğin sel sularıyla açılmış bir bölümü görülmektedir. Önünde sütun sırası olan bu portik tapınağın ön kısmında yola paralel olarak 60.00 m. devam eder. Bu portik agoranın kuzeybatı cephesinde bulunmaktadır. Diğer cephelerde de stoaların olabileceğini gösteren bir kanıt tarlanın orta kısmında duran kalp şeklindeki çifte köşe sütunudur. Agoranın burada olduğunu kanıtlayan bir başka buluntu da tarla duvarı önünde duran dört yanı yazıtlı büyük bloktur. Aşık falıyla ilişkili olan bu yazıtın bir benzeri diğer Pisidia kenti Kremna (Çamlık yakınında) Forumu'nda durmaktadır.

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa