A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa


Çarşı Binası veya Yönetici Sarayı
Çarşı Binası 
veya 
Yönetici Sarayı

Çarşı Binası veya Yönetici Sarayı
Çarşı Binası 
veya 
Yönetici Sarayı

Çarşı Binası veya Yönetici Sarayı
Çarşı Binası 
veya 
Yönetici Sarayı


ÇARŞI BİNASI VEYA YÖNETİCİ SARAYI

 

Kentin merkezi kısmında Akropolün tam kuzeyindedir. 16.45 X 11.00 m. ölçülerindeki iki katlı yapının batı kısmında birinci kat seviyesinde anteleri vardır (Anteler 3.85 m. çıkıntı yapar). Güney duvarı 10 m. yükseklikte sağlam kalabilmiş olan yapı dışta Hellenistik diyebileceğimiz iyi bir taş işçiliğine sahiptir. İçte ise daha kaba bırakılmış olan duvarların ahşap kaplamalı olabileceği akla gelmektedir. Eski gezgin araştırmacılar tarafından iki katlı yapı veya tapınak olarak adlandırılmıştır. S.Mitchell tarafından "Market building - Marktbau" olarak adlandırılan yapının en yakın benzeri Pednelissos'taki Hellenistik Dönem'e tarihlenen aynı isimli yapıdır. Araştırmacı yapının fonksiyonu için kesin verilerin ancak kazılardan sonra ortaya çıkabileceği görüşündedir.

Yapının alt kat ana girişi doğal olarak batıdaki anteli kısımdadır. Ancak doğu (arka) cephede de giriş şeklinde bir açıklık vardır. Bunların ikisi de duvarların merkezinde değil yanlara kaymış durumdadır. Alt kat duvarlarında bu kapılardan başka mazgal şeklinde dışa doğru küçülen pencereler vardır (En az altı adet). Bu pencerelerin demir parmaklıklı olduğu anlaşılmaktadır. Üst katın varlığını kanıtlayan güney duvarında ikinci kata ait iki pencere ve balkon kapısına benzer küçük bir kapı vardır. Bu kapının ikinci kata ulaşımı sağlayan merdivenle bağlantılı olabileceği de düşünülmektedir. Yapının diğer benzerleri arasında Selge Gümrük yapısı, Alabanda ve Kiybra bouleterionları gösterilebilir. Bu durumda alt katta ahşap oturma basamakları düşünülmelidir.

Bizim bu yapı için diğer bir teklifimiz kent yöneticisinin idari veya özel sarayı olabileceğidir. Bu durumda alt kat büro, depo veya başka amaçlarla kullanılırken üst kat özel kullanıma açık olacaktır.

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa