A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki SayfaANITSAL ÇEŞME

 

Forumun tam güneydoğu kısmında üzerinde yapı taşları yığılı olan bir kalıntı vardır. Arkasında su deposuna benzer bir bölümü bulunan bu yapının anıtsal çeşme yapısı olması gerekir. Dikdörtgen planlı yapının cephe genişliği 12.00 m. ve ortasında 6.00. m. çapında yarım daire şeklinde bir niş vardır. Ön cephesinin oldukça süslü bir mimariye sahip olduğu yapı önündeki bazı architrav, friz ve korniş parçalarından anlaşılmaktadır.

Daha sonra güneyindeki kulenin dibinden geçen patika yol izlenerek güneye (vadiye) doğru ilerlemek mümkündür. Patikanın alt ve üst kısmında görülen yapılar yukarıda değinildiği gibi Kentin ilk ve son dönemlerine aittir. Hellenistik Döneme ait olan duvarlar büyük ve düzgün taş bloklarla harçsız olarak yapıldığı halde son Bizans Dönemi'ne ait olan duvarlar küçük moloz taşlarla harç kullanılarak inşa edilmiştir. Vadinin karşı (Doğu) tarafındaki Kuştüneği tepesi üzerinde ulaşımı oldukça güç olan 13.00 x 10.00 m. boyutlarında ve çevresinde odalar bulunan bir manastır kilisesi vardır. Patika yolun sonundaki büyük Bizans bazilikası ise Adada'nın en büyük kilisesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa