A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa


Hellenistik Kule
Hellenistik Kule


ROMA FORUM VE BAZİLİKASI

 

Roma Çağı'nda kentin ticari ve idari ve dini merkezi konumundaki forum ve bazilikaların önemli işlevleri vardı. En yakın benzerini komşu koloni kenti Kremna'dan bildiğimiz bu tip yapılar çoğunlukla kentin merkezi kısmında yer alırlar. Adada Forum'u 32.00 X 45.00 m.lik geniş bir alanı kapsamaktadır. Tabanı düzgün taş döşeli olan forum düzlüğünün orta kısmında büyük bir sarnıç yer alır. Doğusunda açık hava toplantı yeri oturma basamakları ve Hellenistik Kule (Resim ), batısında cadde ve diğer iki yanında ise dor düzenli cepheye sahip stoalar yer alır. Üzerleri kapalı olan stoalar genellikle pazar yerlerinin ayrılmaz parçasıdır. Genel olarak bunların arka kısmında dükkanlar yer almalıdır. Fakat Adada Forumu'nda dükkanlar batıdaki caddenin karşısına sıralanmış gibidir.

Bunların caddeye bakan kısmında çok sayıda yazıtlı anıt ve heykel kaideleri vardır. Ayrıca bir blok üzerinde Pisidia kentlerinin sikkelerinde rastlanan güç sembolü triskeles (Bir merkez etrafında dönen üç ayak motifi) kabartması vardır. Eski seyyahlar Ritter ve Texier tarafından sözü edilen ve anlaşıldığı kadarıyla Forum yakınında bulunması gereken Büyük Zeus Tapınağı'yla ilgili olarak yukarıda sözü edilen triskeles kabartmasından başka bir kalıntıya rastlanmamıştır.

Forumun kuzeyinde doğu - batı yönünde uzanan 9.50 X 43.00 m. ölçülerinde ince uzun bir yapı yer alır. Konum ve plan bakımından Roma bazilikalarına çok benzeyen bu yapının kuzey kısmında geçen yıllarda yapılan temizlik çalışmalarında çok sık ayaklar üzerinde duran bir platform veya stylobat ortaya çıkarılmıştır. Bunu altyapı olarak kabul etsek bile bazilikanın üstyapısı için bir şey söylemek olanaksızdır.

Forum ve bazilikanın batısındaki cadde üzerinde görülen yazıtlar ve heykel kaideleri Adada kentinde Hellenistik Dönem'den beri kutlanan bayramlarla ilgilidir. Bunlardan en ünlüleri Baccus (Dionysos) ve Tykhe bayramlarıdır. Bunlardan birine M.S. 2. yüzyıl sonlarında yaşamış bir Roma İmparatorunun önemli bir zaferini anmak üzere "Epinikeia" eklenmiş ve bayramın adı "Tykhe Epinikeia" olmuştur.

Kentteki diğer yazıtlar çoğunlukla yapı faaliyetleriyle ilgilidir. Bunlarda bazı kent sakinlerinin "Ktistes" (Kurucu-Vakfeden) unvanıyla onurlandırıldığı anlaşılmaktadır. Yine yazıtlardan anlaşıldığı kadarıyla ileride daha detaylı olarak göreceğimiz Roma İmparatorluk kültü ile birlikte başka tanrılara adanan tapınaklar kentin ileri gelen soylu rahip aileleri tarafından yaptırılmıştır. Ayrıca Severuslar Dönemi'ne ait (M.S. 180-210) bir Gymnasionun inşasıyla ilgili yazıt ele geçmiştir. Gymnasionlar Roma çağı ve öncesinin eğitim ve spor kurumlarıdır. Çoğunlukla 6-16 yaş grubu çocuklarının spor ağırlıklı eğitimleri buralarda yapılırdı. Bu yapıların içinde mutlaka hamam kısmı vardı.

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa