A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa
Hellenistik Kule

Hellenistik Kule


AKROPOL VE HELLENİSTİK KULELER

 

Kent düzlüğü ile vadi arasındaki bölümde yer alan ve kayalık bir yapıya sahip olan küçük akropol hem vadiyi hem de Hellenistik Dönemde kent merkezini oluşturan Aktepe yamaçlarına kuzeyden gelebilecek tehlikeye karşı inşa edilmiş olmalıdır. Kent düzlüğünden yaklaşık olarak 10 m. yükseklikteki akropol çevresinde tabii kayalar üzerine inşa edilen sur duvarları ve kuleler vardır (Resim 3). Akropol üzerindeki yapılar zamanla değişime uğramış savunma yapılarıdır. Çevresindeki düzgün taş işçiliğine sahip kuleler 8.00 X 6.50 m. boyutlarında ve 8.00 m. yükseklikte sağlam kalabilmiştir. Benzerleri Pednelissos, Perge ve Side kentlerinde görülebilen bu tip sur duvarları ve kuleler Geç Hellenistik Dönem'e (M.Ö. 2. yüzyıl) tarihlenmektedir. Akropolis'in güneybatı kısmında ileride konu olacak oturma basamaklarını sınırlayan kulenin duvarları köşelerde oldukça yüksek kalabilmiştir (Resim 3). Bunun 30 m. güneydoğusunda aynı ölçülerde ikinci bir kule daha vardır. Bu kule daha sağlam kalabilmiş ve Aktepe kuzey yamaçlarındaki diğer sur duvarlarıyla bağlantılıdır.

Sonuç olarak görülebildiği kadarıyla kentte, ilk kuruluş dönemine ait savunma amaçlı yapılar olarak akropol, kuleler ve bunların güneybatısında Aktepe yamaçlarında yer alan sur duvarları sayılabilir. Ancak bu yamaçtakiler Bizans Dönemi yapıları ile karışmış durumda ve yoğun bitki örtüsü altındadır.

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa