A D A D A
PSİDİA'DA ANTİK BİR KENT

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa


Adada Kent Planı

Adada Kent Planı


KENTTE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

 

Adada kenti ilk kez 1841 yılında A. Schönborn tarafından gezilmiştir. İki sezon boyunca Aksu ve Köprüçay vadilerini takip ederek bölgenin daha önce gezilmemiş bölümlerini ve kentlerini tespit etmeye çalışan Alman gezgin Adada kentindeki yapıları tanımlamaya çalışmıştır. Ayrıca burada bulduğu yazıtları da incelemiş ve kentin adını içeren net bir yazıt bulamadığı için kente Adada değil Pednelissos adını vermiştir. Çünkü Pednelissos Selge ile yaptığı savaşlar dolayısıyla çok tanınmış ve bu çevrede olması gereken bir kentti. Schönborn'un incelemeleri ve sonuçları daha sonra C. Ritter ve Ch.Texier tarafından aynen kabul edilmiştir.

1884 yılında J.R.S. Sterrett kentte incelemeler yapmış ve bulduğu bir yazıtta Adada'nın Karabaulo'da olduğunu tespit etmişken; aynı eserin diğer bir yerinde bunun tam aksini savunmuştur. (Bu yazıtta Karabavlu'da yapılan oyunlarda yarışmaya katılanlardan Timbriada ve Adada halkına mensup birinin yarışmayı ve ödülü kazanması söz konusudur). Sterret'ten sonra aynı yazıt üzerinde ayrı ayrı çalışan ve yorumlar yapan G. Hischfeld ve W.R. Ramsay, Timbriada ve Adada'nın komşu kentler olduğunu tespit etmişlerdir. Timbriada'nın İmrahor yakınında olduğunu buna karşın Karabaulo'nun Adada kenti olması gerektiği sonucuna varmışlardır. Bu doğru sonuca son yıllarda artan Pisidia Bölgesi yüzey araştırmalarında farklı bir görüş getirilmemiştir. Kaldı ki Pednelissos'un da artık başka bir yerde olduğu kesinlik kazanmış durumdadır.

Adada kenti ve özellikle ayakta kalabilmiş tapınaklarına ilişkin son dönem araştırmalarına I968 yılında Prof. Dr. Ü. Serdaroğlu tarafından başlanmıştır. Bundan habersiz olarak I970 yılında tarafımızdan başlatılan ve özellikle tapınaklar üzerine yoğunlaştırılan çalışmalar 1972 yılında lisans tezi olarak sonuçlandırılmıştır. I979 yılında başlayıp I996 yılında tamamladığımız "Pisidia Bölgesi Tapınak Mimarisi" konulu doktora tezimizin özgün temel taşlarından birini de yine Adada tapınakları oluşturmuştur. Bu arada yine tarafımızdan ve H. von Aulock, B. Radt, B. Umar gibi araştırmacılar tarafından Adada'yı tanıtıcı kısa yayınlar yapılmıştır.

Önceki Sayfa  Menü  Sonraki Sayfa