ali yalçın

                                                         
 

YILDIZLARDAN ELEKTRİK  Bu çalışmada öncelikle Dünya'ya yakın yıldızlarda oluşan ısı enerjisi elektriğe dönüştürülerek, ışık yılı uzaklıklardan anında gezegenimize indirilmesi hedeflenmektedir. Daha sonra aynı yöntemle gökadadaki diğer yıldızların enerjileri de değerlendirilecektir.

Çalışma sonlandırıldığında Dünya'nın, Ay'ın, Mars'ın, diğer uydular ve gezegenlerin enerji sorunu çözülmüş olacaktır.

Kardaşev ölçeği (RusçaШкала Кардашёва RusçaŞkala Kardaşyova), uygarlıkların teknolojik gelişimlerini, iletişim kurma doğrultusunda kullanabilecekleri enerji miktarına göre ölçen bir yöntemdir.[1] Ölçek, Tip III ve III olarak önceden belirlenmiş üç ayrı kategoriye sahiptir,

Tip I uygarlık —gezegensel uygarlık da denir—, komşu yıldızından gezegenine ulaşan kullanılabilir enerjiyi kullanma ve depolama yetisine sahiptir,

Tip II uygarlık, yıldızındaki bütün enerjiyi hasat etme yetisine sahiptir (en popüler hipotetik kavram tüm yıldızı kapsayabilecek ve enerjisini gezegene transfer edebilecek Dyson küresidir,

Tip III uygarlığın ise konak gökadasının tümü ölçeğinde enerji kontrolü bulunmaktadır.[2] Ölçek tamamen hipotetiktir ve bir kozmik ölçekte enerji tüketimini göz önünde bulundurur.

İlk olarak 1964 yılında Sovyet astronom Nikolay Kardaşev tarafından ileri sürülmüştür. Önerildiği zamandan beri daha geniş güç seviyelerinden (tip 0, IV ve V) saf güçten farklı metriklerin kullanımına çeşitli eklemeler önerildi.