Silahların gürültüsü, yasaların sesini bozar.
Montaigne