Devletler insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler.
W. S. Landon