Gençlik kolay mutluluklar için parlak bir çağdır.
Albert Camus