ÜNLÜ RESSAM VE TÜRKİYE'DE MÜZECİLİĞİN KURUCUSU
OSMAN HAMDİ BEY ISPARTALIDIR.

İŞTE ÜN DERGİLERİNDE KENDİ AİLESİNDEN KANITI.
SAYIN SÜMER ŞENOL'UN AKTARIMIYLA

 

HALİL ETEM ELDEM

(1861-1938)

                                                                                                                     FEHMİ AKSU

 

T. B. M. M.                           İstanbul: 17/7/935
Azasına Mahsus                            Posta kutusu : 403

Saygı değer bay başkan ve hemşerim:

Bay Kemal Ünâl vasıtasiyle vuku bulan ricamı kabul buyurarak bana [Ün] nün çıkmış cüzülerini göndermek lûtfünde bulundunuz, düşüncemde hiç aldanmamışım. Çünkü [ Ün ] de benim için pek istifadeli yazılar buldum.

Aynı zamanda bana çok iltifatlı bir mektup da yazdınız. Derin teşekkürler ederim.                  

Ispartalı olmak ve binaenaleyh Ispartalıların hemşerisi bulunmak benim için pek büyük kıymeti ve iftiharı muciptir. Annem Ispartalıdır. Babası Mus­tafa ağa Abdülmecit zamanında yağlıkçılar kâhyası idi. Ben maalesef büyük babamı tanımadım. Fakat benden 18 yaş büyük olan kardeşim Hamdi ve yine Türkiyede Meskûkât ilmini tesis eden diğer kardeşim merhum İsmail Galip tanırlardı. Pek münevver okur yazar bir adam olduğunu söylerlerdi. Bu, şununla bellidir ki: İki kızını ve oğlunu mükemmel okutmuştu. Hatta oğlu İsmet, o zaman pek güç olan, tersane mektupçusu olmuştu.

Pek çok sene önce Ispartadan geçdiğimde büyük babamı bilen birine tesadüf etmiştim. Fakat soy adları ne olduğunu öğrenemedim. Ancak şunu biliyorum ki: Bir kaç kere maliye nazırı olan Nafiz paşa ailesiyle karabetimiz vardı Belki bununla bir ip ucu bulunabilir. Fakat onlardan da kim kaldı bilmiyorum.

Halkevimiz kütüphanesi için bir kaç kitap takdim ediyorum.[1] Eski şeyler olmakla beraber lütfen kabulünü rica ederim. Gerek size muhterem başkan ve gerek sevgili hemşeri arkadaşlara derin saygılarımı sunarım.

Halil Etem

 

 

Bu yazıyı sizinle birlikte 1286 kişi okudu.